BU yazı başlığı da nerden çıktı demeyiniz…
 

Bugün, Diyarbakır Barosuna kayıtlı AV.Ömer Şeran, Av.Zafer Şeran ve Av.Ferhat Bozkaya tarafından Kanal Maraş İmtiyaz sahibi Melike Karaaslan adına gönderilen bir İcra tebligatı postacı tarafından tebliğ edildi.
 

Tebligatta borçlu olarak, “Yunus Aktan” yazılı…
 

“Adı geçen borçlunun kurumunuzdan almakta olduğu maaşının ¼ ‘üne, her türlü hak, alacak, ikramiye, tazminatları ve nemaları ile borçlunun emekli olması halinde emekli ikramiyesinin borç miktarı kadarına İİY.nın 83. Md. Gereğince İİY.nın 355.md.gereğince haciz konulmasına ve gerekli kesintilerin yapılarak her ay düzenli olarak müdürlüğümüze gönderilmesine karar verilmiştir.” Denilmekte…
 

Önce Av. Ferhat Bozkaya’yı aradım…
 

Nedir bu durum dedim?
 

Bana "bu şahsın Sigorta dosyasında Kanal Maraş’ta işçi olarak çalıştığını ve sistemde öyle gözüktüğünü" söyledi.
 

O sistemde gözüken evrakın fotoğrafını çekip Whatsapp ile tarafıma gönderir misiniz? Dediğimde...
 

Gönderemeyiz demesi üzerine; “Ne o vurgunculuğa mı çıktınız?” dyerek telefonu kapattım.
 

Akabinde Diyarbakır 9.İcra Müdürlüğünü aradım…
 

Telefona çıkan Müdire hanıma;
 

"Siz bir icra dosyasını işleme alırken evraklara bakıyor musunuz? Diye sordum ve müdire hanımdan aldığım cevap hayli ilginçti…"
 

Aynen şöyle dedi:
 

“Avukatların sözüne istinaden İcrai işlemlere onay veriyoruz.” 
 

Ne o evrakları kontrol etmiyor musunuz?
 

Diye sordum...
 

Avukatların sözü önemli ve arkasından “İtiraz edebilirsiniz” demesi, özrü kabahatinden büyük bir olaydı…
 

Bu konuda şunu anladım ki;
 

Tüm Türkiye de, bunu benzer başka vakalar oluyor demek ki?
 

Gönder icra işlemini, eğer itiraz edilmezse, vodofone veya bir başkası haksız kazanç elde etmiş olsun.
 

Para gelsin de, nasıl gelirse gelsin.
 

Önemli mi onlar için paranın nerden, ne şekilde gelmiş olacağı…
 

Belki de hiç haberleri yoktur…
 

Belki avukatlar böyle düzmece icrai işlem yaparak, alacaklı vodofone diyerek, tebliğat gönderip ceplerine kolay para girme yolunu bulmuşlardır?
 

Her neyse siz siz olun…
 

Bir icrai işlem tebliğatı elinize geçtiğinde, 7 gün yasal itiraz süreniz vardır.
 

Bu 7 gün içerisinde itiraz etmezseniz haliyle borcu kabul etmiş oluyorsunuz…
 

Bugün vodofone başlamış vurgunculuğa…
 

Yarın bir başkası...
 

Aman dikkat diyorum…