Kahramanmaraş'ın en etkin haber sitesi Kanal Maraş Köşe Yazarı Mustafa Karaaslan bugünkü yazısında ''Kahramanmaraş'ın geleceğini kimse çalamaz...'' diye yazdı.


GEÇEN hafta bir yazı yazdım…
 

Dedim ki:
 

‘’Kahramanmaraş’ın kaderi bu olmasa gerek’’ DEDİM…
 

‘’Kahramanmaraş sahipsiz mi?’’ DEDİM…
 

‘’Düzbağ barajı yapımına izin verilerek Kahramanmaraş’ın suyunun tamamını almak için inşa edilmek isteniyor’’ DEDİM…

https://www.kanalmaras.com/hayrettin-gungor-ve-digerleri-duzbag-baraj-projesine-neden-sessiz-kaliyor
 


 

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in konu ile alakalı ilgileneceklerini öğrenince, şehrim adına mutlu oldum…
 


 

Ve bugün bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalar sonucunda daha ayrıntılı bir yazı kaleme almaya karar verdim…
 


 

KAHRAMANMARAŞ’IN GELECEĞİNİ KİMSE ÇALAMAZ...


ÇETİNTEPE BARAJI NASIL SADECE GAZİANTEP SULAMA PROJELERİNE HİZMET EDER HALE GETİRİLDİ VE ÇETİNTEPE BARAJINDAN KAHRAMANMARAŞ İLİNE TAHSİS EDİLEN 2 M3/SANİYE SU TAHSİSİ NİYE İPTAL EDİLDİ?

Uzmanlarla birebir yaptığım görüşmede Kahramanmaraş’ın suyunu gasp etmeyi düşünen bir zihniyetle karşı karşıya kaldığımızı üzülerek görmüş bulunuyorum…
 


 

Olay şudur:

Önceki yazımda özetle; Düzbağ Barajının yapımını zorunlu hale getirmek için Düzbağ Regülatörünün yerinin kasten yanlış seçildiği, suyu Kırkpınar kaynaklarının mansabından cazibeyle Düzbağ-Gaziantep arası iletim hattı yükleme havuzuna aktarmak mümkün iken pompajlı seçeneğe ülkenin mahkûm edildiği, yüksek enerji giderleri gerekçe gösterilerek Düzbağ Barajının DSİ’ye yaptırılmak istendiği, Düzbağ Barajının yükseklik ve dolgu hacmi açısından Ilısu barajının 1,5 katı büyüklüğünde olduğu, Ilısu barajı ve diğer emsal barajlar dikkate alındığında Düzbağ Barajı maliyetinin 1 Milyar dolar olduğu, bu maliyetten Gaziantep Belediyesini kurtarmak için 2018 yılında yapılan kanun değişikliği ile belediyelerden yapılan kesintilerin belediye gelirlerinin %10 ile sınırlandığı, Gaziantep Belediyesinin şu anda yaptığı geri ödemeler dikkate alındığında Düzbağ Barajı için en çok 100 Milyon TL civarında bir bedel ödeyeceği, hâlbuki Düzbağ Barajı yatırımının kamuya finans maliyetinin 1,8 Milyar TL olduğu, 2008 yılında ilan edilen GAP Eylem Planında Gaziantep İlinin içme suyunun Çetintepe Barajından verilmesinin öngörüldüğü, ülkeyi Düzbağ Barajına mahkûm etmek için Çetintepe Barajının bilinçli bir tercihle geç bırakıldığı, Çetintepe Barajından Kahramanmaraş İline verilmesi planlanan ve %50’si Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek ve 2 m3/saniye su sağlayacak projeden vazgeçildiği, Düzbağ Barajının yapımında ısrar edilmesinin temel nedenlerinden birinin de tamamen gereksiz yere 2,6 Milyar TL harcanarak inşa edilen Doğanpınar Barajına su aktarmak olduğu, Düzbağ Barajından planlamasında öngörülen 173 Milyon metreküp sudan daha fazla su alınması halinde Adıyaman Göksu Araban projelerine yeterli su kalmayacağı, bu proje kapsamında Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde sulanması planlanan alanların sulanamayacağı, Düzbağ Barajı Yatırım programında 2022 yılında çıkarılsa bile DSİ’nin yapması gereken yatırımların borçlanma yoluyla Gaziantep Belediyesi tarafından yaptırılması için protokol imzalandığı, bu yatırımların yapılmasıyla birlikte mahsuplaşma neticesinde de Gaziantep Belediyesinin alacaklı duruma geçerek Düzbağ Barajının DSİ eliyle yapımı için gerekçe oluşturmak istendiği ifade edilmiş ve bunlara ait bazı belgeler yazımda yer almıştı…
 


 

Şimdi Düzbağ Barajından onaylı planlamasında öngörüldüğü gibi 5,5 m3/saniye değil de 7,5 m3/saniye su alınacağına ve bu hususta DSİ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin anlaştığına dair 16.02.2017 tarih ve 97123044-314.99-03 sayılı belgeyi aşağıda sunuyorum.

Bir başka deyişle, Düzbağ barajına gelen 297 Milyon metreküp suyun 173 Milyon metreküpünü alması gerekirken tamamına yakını 282,53 Milyon metreküp suyu yani neredeyse suyun tamamını alacaktır.
 

GAZİANTEP YAZI 1


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (GASKİ) 16.02.2017 tarih ve 97123044-314.99-03 sayılı yazısı.
 


 

Böylece maksadın Düzbağ Barajından daha fazla su almak olduğu ispat edilmektedir.
 

Çetintepe Barajı inşaatına başlanıldığında Düzbağ Barajı diye bir baraj ortada yoktu.
 

Su, Çetintepe Barajının membaından çevrildiği için Çetintepe Barajına gelmesi beklenen 406 Milyon metreküp su azalacaktır. Düzbağ Barajı ile Çetintepe Barajları arasındaki ara havzadan gelecek 109 Milyon metreküp suya ilaveten Düzbağ Barajından bırakılacak (bırakılırsa) can suyu 36 Milyon metreküple beraber toplamda 145 Milyon metreküp su baraja gelecektir.
 

Böylece toplamda 460 Milyon metreküp kapasiteli inşa edilmiş olan Çetintepe Barajı atıl kalacaktır. Yapılan yatırımlar faydaya dönüşmeyecektir. Gelen 145 Milyon metreküp suyla da Çetintepe Barajı 1. Merhale adı altında sadece 22.235 hektar sulanabilecektir. Bu alanın tamamı da Gaziantep İlindedir.
 

GAZİANTEP YAZI 2


Ancak bu hesap Düzbağ Barajından 173 Milyon metreküp su çevrilmesi kabulüne göre belirlenmiştir.  
 

GAZİANTEP YAZI 3

Adıyaman Göksu Araban Projesi Çetintepe Barajı Sulama Alanları (DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı Takdim Raporu, sayfa 111).
 


 

2008 yılındaki planlamalarda Çetintepe Barajından 70.000 m2 hektar alanın sulanması öngörülmüşken, sulama alanı 2017 yılında 65.102 hektara düşürülmüştür. 2022 Yılında da yukarıda verilen slaytta olduğu gibi 55.513 hektara düşürülmüştür.

GAZİANTEP YAZI 4

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 2022 Yılı Takdim Raporu 97 nolu slayt.
 


Yukarıda yayınlanan belgeler ışığında;
 

Düzbağ barajından planlamasında öngörülen 173 Milyon metreküp su alınması halinde ise mansaba bırakılacak su 124 Milyon metreküp olup, Düzbağ Barajı ile Çetintepe Barajı arasındaki ara havzadan gelecek su ise 109 Milyon metreküptür.
 

Hamzalar Regülatörü ile Kapıdere Çayından Çetintepe Barajına 180 Milyon metreküp su derivasyonu planlanmaktadır.
 

Böylece Çetintepe Barajına gelecek toplam su, 375 Milyon metreküpe ulaşacaktır.
 

Daha açık bir ifadeyle Düzbağ barajından planlamasında öngörülen kadar yani 173 Milyon metreküp suyun alınması ve Kapıdere Çayından derivasyonuyla Çetintepe Barajın 180 Milyon metreküp suyun aktarılması halinde yukarıda verilen 55.513 hektar alanın sulanması mümkündür. Ancak, Kapıdere derivasyonu projesi inşaatı ihale edilmemiştir. Dolayısıyla baraja gelecek su sadece 195 Milyon metreküptür. Bu su da sadece Çetintepe Barajı 1. Merhale Projesi altında 22.234 hektar alanın sulanmasına yetmektedir. Diğer taraftan, Düzbağ Barajı bölgesinden suyun tamamının çevrilmesi halinde Kapıdere Çayından yapılacak derivasyonla birlikte ancak 32.680 hektar alanın sulanması mümkündür.
 

Bu alanın da 29.634 hektarı yani %90’ı Gaziantep İli sınırları içerisindedir.
 


 

2022 Yılında Kahramanmaraş İlinde sulanacak alan 1722 hektara düşürüldüğü için Çetintepe Barajından Gaziantep İlinde yer alan dışında sadece 1722 hektarlık bir alanın sulanabileceği anlaşılmaktadır.
 


 

Sonuç olarak; Düzbağ Barajının yapımıyla birlikte Çetintepe Barajından Adıyaman Göksu Araban Projesinde sulanacak alanlar yaklaşık %50 azalmış olacak ve Planlamasında öngörülen Adıyaman İlinin tamamıyla Kahramanmaraş İllerinde yer alan alanların %80’inin sulanması mümkün olmayacaktır.
 

İşte bu nedenle, Çetintepe Barajına kalan su, ancak Gaziantep sulama projelerine yettiği için Çetintepe Barajından Kahramanmaraş’a tahsis edilen 2 m3/saniye içme suyu projesi iptal edilmiştir.
 

Daha açık bir ifadeyle, Çetintepe Barajı da sadece Gaziantep Projeleri için inşa edilmektedir.
 

Bu barajın yapımıyla birlikte Gaziantep İli içerisindeki alanlar sulanacaktır. Bu alanlara su yetmediği için Kahramanmaraş İline tahsis edilen 2 m3/saniye içme suyu projesi iptal edilmiştir.
 

Daha da çarpıcı bir ifadeyle, Gaziantep İlinde sulanacak alanlar için Çetintepe Barajından Kahramanmaraş İline yapılan 2 m3/saniye içme suyu tahsisinden vazgeçilmiştir.
 

Eyyy Kahramanmaraş halkı Gaziantep içme suyumuz dahil suyun tamamına el koymuş durumdadır.
 

Bu değişiklikler Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığının DSİ Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu iş birliği sonucunda gerçekleşmiştir.
 

Şu anda DSİ aynı ekip tarafından yönetilmektedir.
 

Bu durumu düzeltmenin tek yolu; Kırkpınar Kaynaklarının mansabından suyu cazibeyle Düzbağ Barajı iletim hattına iletmektir. Söz konusu kaynaklar Umutlu Barajı ile birlikte işletildiğinde Düzbağ Barajı Planlamasında öngörülen 173 Milyon metreküp suyu Gaziantep İline vermek mümkündür. Umutlu Barajı lisansına sahip şirket kamuya sıfır maliyetli bir çözüm üretmekte ve 20 yılsonunda bütün tesisleri Gaziantep Belediyesine devretmeyi teklif etmektedir. Ancak Gaziantep, Göksu Nehrinin tüm suyunu almak istediğinden ve Yatırım için çok küçük bir bedel ödediğinden ve su olmadan inşa ettiği barajlarına su taşımak istediğinden bu teklifi kabul etmemektedir.
 


 

Gelecek yazıda ‘’Kahramanmaraş’a Menzelet Barajından içme suyu alın’’ diyenlerin Menzelet Barajı suyuna nasıl çökmeye çalıştığını ve hatta çöktüğünü anlatacağım.
 


 

Unutmayın ki, bu ihaneti Kahramanmaraş’a yapan ekip hala başta.
 


 

Sözün özü şu:
 

Kahramanmaraşlı bakanımız Sayın Vahit Kirişçi gayret etse de bu çeteyi dağıtmadıkça başarılı olamayacaktır.
 

Tarım Bakanımız hemşerimiz Sayın Vahit Kirişçi başta olmak üzere, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel bu konu üzerinde hassasiyetle durmalı ve Kahramanmaraş’ımızın geleceğini (suyunu) kimsenin ÇALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR.