BİZİM Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Bey, yine şapkadan tavşanı çıkardı…
 

AKBEL A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mustafa GÖY imzalı, Belediyede çalışan işçilere yönelik Genelge niteliğinde tüm birimlere bir yazı göndertti…
 

Yazı içeriği neydi?
 

Belediye Personelinin, izin almadan ikinci bir işte çalışmamasına yönelikti…
 

Yani bu şu demekti?
 

Herhangi bir işçi, belediye de çalışmadığı günlerde ikinci bir işte çalışamaz denmekteydi…
 

Çalışan olursa, bunu da belediyeye ihbar eden çıkarsa veya işveren bunu tespit ederse, hemen o işçinin belediye ile ilişkisini keseceğim demekti…
 

Bunu neye dayandırmıştı?
 

Genelge yazısında aynen şu yazılıydı:
 

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştırılan ve AKBEL A.Ş bünyesinde çalıştırılmakta olan personellerin, imzalamış oldukları Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin ‘’Personelin Sorumlulukları’’ başlıklı 2’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; ‘’Personel, işverence çalışmaya devam ettiği sürece, işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir özel ya da tüzel kuruluş, adi veya sermaye şirketinde çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren bu hususlarda izin verip vermemekte tam serbestiye sahiptir.’’ Hükmü düzenlenmiştir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinde belirtildiği gibi işveren, işçiye ek işte çalışmaya izin vermesi konusunda tam bir serbestiye sahiptir. Bu kapsamda ek işte çalışmaya izin verilmiş personellerin, izinleri 26.10.2021 tarihinden itibaren iptal edilmiştir.

İzin verilmeden ek işte çalışan ve izinleri iptal edilen personellerin tespit edilmesi halinde iş akdi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin ikinci fıkrasının ‘’e’’ bendinde yer alan ‘’İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması’’ hükmüne istinaden feshedilecektir.
 


 

Sevsinler sizi emi…
 

2017 yılındaki yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname, 2021 yılında mı aklınıza geldi?
 

Alın her tür kararları alın…
 

İşçiye dair yaptırımları, memurlara dair mobingleri uygulayın…
 

*
 

Ancak bir şeyi çok merak ediyorum:
 

İşçilerle yapılan son sözleşmede, Temmuz ayından itibaren yüzde 5 zam verileceği hüküm altına alınmıştı…
 

Onu niye vermiyorsunuz?
 

İşçinin yüzde 5 alacağı zamma, göz mü koydunuz?
 

Sonra da ekonomik olarak zor günler geçiren işçi kardeşlerimizin mesai saatleri dışında evine, çoluğuna çocuğuna ek bir katkı sağlamak adına çalışmasına yasak getiriyorsunuz…
 

*
 

Bir şey diyeyim mi?
 

Bu uygulama, bu kısıtlama, Hayrettin Bey’e değil, AK Partiye ''yol su elektrik'' olarak geri döneceğini unutmayınız…
 

Belediye çalışanlarını karşısına alan hiçbir güç başarılı olamaz… Seçim kazanamaz…  
 

*
 

Aklıma gelmişken sorayım:
 

Hayrettin Bey’in Belediyeden çıkardığı takriben 200’e yakın işçinin 160’ı iş mahkemesinde açtığı davayı kazandığı iddia ediliyor… Mahkeme masrafı, Avukat vekâlet ücreti ve işçilerin alacağı tazminatlar dolayısıyla oluşan kamu zararını, Hayrettin Bey’mi cebinden ödeyecek, yoksa bu halkın cebinden mi çıkacak?
 

Merakımdan soruyorum ya?
 

***

DİP NOT: İşçinin Eşzamanlı Olarak Birden Fazla İşte Çalışması Mümkün Müdür?

Okuduğum kadarıyla; İş Kanunu'na göre, bir işyerinde haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati geçmemek kaydıyla işçilerin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.