Ali Öztunç’un yerinde ben olsaydım, ne yapardım?

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, önceki gün bir grup basın mensuplarının karşısına çıktı…
 

Son günlerin sosyal medya üzerinde bir takım kişilerce provokatör paylaşım yapılan Akedaş konusunda inanılmaz ithamlarda bulundu…
 

Dedi ki:
 

“Bu Akedaş olayı zulme dönüşmeye başladı…

Asgari ücretle çalışan bir insan Akedaş’tan gelen faturayı ödeyemez.

Serbest tüketici sözleşmesinin tek taraflı fesh edildiği söyleniyor.

Vatandaşın rızası alınmadan elektriğinizi keseriz tehdidi ile tarife değişikliğine gidildiği belirtiliyor.

Tek tekel olduğu için bunu yapıyor.

Tüketici yasası diye bir yasa var. Tüketici yasasına göre damga vergisini vatandaş değil Akedaş’ın ödemesi gerekir.

Niye vatandaştan istiyorsun, niye vatandaştan alıyorsun.

Milletin parası çalınacak, milletin parası alınacak, bizde sesimizi çıkartmayacağız.

Ben bu işin peşini bırakmayacağım.

Akedaş meselesinin peşini bırakmayacağız.

Yazıktır günahtır.

Vatandaşa fatura yükleniyor, vatandaşın cebindeki üç kuruşa göz koymuşlar.

Bir zulüm yapılıyor ve kimse ağzını açmıyor.

AK Parti’de 6, ben 7, Sefer bey 8 Milletvekiliyiz.

Akedaş’a gidip görüşelim.

Anlatsınlar.

Vatandaşın cebinden alınan bu paraların önüne geçelim.”
 

*
 

İnanılmaz ithamlar…
 

İnanılmaz suçlamalar…
 

*
 

Ali Öztunç’un yerinde ben olsaydım, ne yapardım?

Konutlardaki bağlantı gücünün 5 kilovattan az olmayacağını, buna istinaden elektrikteki güvence bedeli minimum 118 lira 50 kuruş olarak alınacağını, tüketicilerin güvence bedelinin yanında damga vergisi ödemesini ve kesme – bağlama ücretini de ödeyeceğini, bunlara ek olarak yapılacak diğer bir ödemenin ise dosya bedeli olacağını öğrenir basın karşısına öyle çıkardım.
 

*
 

Ali Öztunç’un yerinde ben olsaydım, ne yapardım?

30 Mayıs 2018 Çarşamba günlü Sayı: 30436 Resmi Gazetedeki ilana göre;

Güvence bedelinin talep edilmesi:

“MADDE 25 – (1) Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.

(2) 30 uncu maddede sayılanlar hariç olmak üzere, yapılacak yeni perakende satış sözleşmelerinde tüm tüketiciler güvence bedeli kapsamına dâhildir.” İbaresini okur basın karşısına öyle çıkardım.
 

*
 

Ali Öztunç’un yerinde ben olsaydım, ne yapardım?

30 Mayıs 2018 Çarşamba günlü Sayı: 30436 Resmi Gazetedeki ilana göre;

Güvence bedeli alınmayan tüketiciler:

“MADDE 30 – (1) Bu Bölüm hükümleri çerçevesinde;

a) Ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden,

b) 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında olan yerler ile 12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ibadethanelere ilişkin sözleşme yapan tüketicilerden,

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinden, bu kamu idarelerinin dinlenme tesisleri, misafirhaneleri ile iktisadi ve ticari amaçla işletilen tesisleri hariç, güvence bedeli alınmaz.” İbaresini okur basın karşısına öyle çıkardım.
 

*
 

Ali Öztunç’un yerinde ben olsaydım, ne yapardım?
 

Şunu yapardım:
 

Sosyal medya provokatörleri gibi davranmazdım…

Milletin parası çalınıyor, milletin parası alınıyor demezdim…

Vatandaşa fatura yükleniyor, vatandaşın cebindeki üç kuruşa göz koymuşlar iddiasında bulunmazdım.

Vatandaşın cebinden alınan bu paraların önüne geçelim demezdim.

Bu işin peşini bırakmayacağım afra tafrası yapacağıma, Halkın bir Vekili olarak, EPDK Başkanı Mustafa YILMAZ’dan randevu alır, Türkiye Büyük Millet Meclisinden EPDK arası 6-7 kilometre bir yolu gerekirse yayan yürüyerek gider, elektrik faturası ile ilgili tüm bilinmeyenleri sorar, öğrenir, belgelerle birlikte basın karşısına öyle çıkardım.
 

*
 

Sayın Öztunç da Akedaş konusunda umarım dolduruşa gelmemiştir…

YORUM EKLE

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.