Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ait İşgücü Maliyeti İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti.

Aylık ortalama işgücü maliyeti 11 602 TL oldu
İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 602 TL olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu
Finans ve sigorta faaliyetleri (K) sektörü, 28 790 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 23 029 TL ile bilgi ve iletişim (J) ve 18 774 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (R) sektörleri izledi. İnşaat (F) sektörü ise 6 621 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 7 508 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (I) ve 8 089 TL ile gayrimenkul faaliyetleri (L) sektörleri takip etti.

Ekonomik faaliyete göre aylık ortalama işgücü maliyeti, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu'nun İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında en fazla kazandıran sektör finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu.

Ekonomik faaliyete göre aylık ortalama brüt ücret, brüt kazanç ve işgücü maliyeti, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu'nun İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında en fazla kazandıran sektör finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu.

İşgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı %86,8 oldu
İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı %86,8, sosyal güvenlik ödemelerinin payı %13,0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı %0,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyeti bileşenleri, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu'nun İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında en fazla kazandıran sektör finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu.
 Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemelerin kazanç içindeki payı %79,3 oldu
Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler %79,3'lük oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin payı %9,8 olarak gerçekleşirken çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı %8,2 oldu. 2020 yılında %0,5 olan ayni ödemelerin kazanç içindeki payı 2022 yılında %2,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı ise %0,4 oldu.

Kazanç bileşenleri, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu'nun İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında en fazla kazandıran sektör finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu.
 Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı %85,7 oldu
Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı %85,7 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı %0,6 gerçekleşti. 2020 yılında %10,7 olan kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı ise 2022 yılında %13,8 olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik ödemeleri bileşenleri, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu'nun İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında en fazla kazandıran sektör finans ve sigorta faaliyetleri sektörü oldu.