Çıktı diyorum…

Çünkü…

Güneş balçıkla sıvanmaz…

Gerçeklerden kaçılmaz…

Oysa aylardır yazıyordum…

Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyordum…

-2020 Afad Raporu, DİYORDUM…

-Halk uyarılmamış, önlem alınmamış, sümen altı edilmiş, DİYORDUM…

-Tarım arazileri imara açılmış, iki veya üç katlı bina yapılması gereken zeminlere (arsalara) yüksek katlı bina yapılmasına izin verilmiş, DİYORDUM…

-Depremin büyüklüğünden bahsedip, bırakın 2000 yılından önce yapılmış binaların şartnamesinin, en son 2018 yılı deprem şartnamesinin bile yetersiz ve aciz kaldığını BELİRTİYORDUM…

-Etmeyin, eylemeyin DİYORDUM…

-7295 bina yıkılmış, siz; bir elin sayısı kadar 70-80 kişiyi günah keçisi ilan edip, tutuklamanız doğru değildir, DİYORDUM…

-Mağduriyetler yaşanmasın, acılar katlanmasın diye;

-Savcısına SESLENİYORDUM…

-Hakimine SESLENİYORDUM…

-Siyasetçisine SESLENİYORDUM…

-Velhasıl tüm kamuoyuna, SESLENİYORDUM…

Ama nafile…

Herkes kulağını kapatıp, duymak istemedi…

Eee bizimde, sakalımız yok ki dinlensin…

Duvarda asılı Hukuk diplomamız yok ki, doğru söylüyor densin…

Şimdi gerçekler ortaya çıktı!..

Nasıl olacak?

Yaşanan mağduriyetlerin hesabını, kim verecek?

Aylardır tutuklu bulunan insanlardan, kim af dileyecek?

“Şu gerçekleri açıkla” diyorsunuz değil mi?

Alın size o gerçekler:

Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Doç. Ünvanlı 6 kişilik bilirkişi heyetinin, 01.09.2023 tarihli Hatay İli İskenderun ilçesinde yıkılmış 13 katlı bir bina için hazırladığı raporda aynen şöyle yazıyor:

“Ana sebep; 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık depreminde meydana gelen kuvvetli yer hareketinin büyüklüğüdür. Diğer sebepler ise mevcut yapının geoteknik (zemin) değerlendirmelerinin eksik veya kusurlu yapılması ve mevcut imar durumunun, zemin koşullarına bakmaksızın yüksek kat yapılmasına imkan vermesidir…”

Depremde yıkımın gerçek nedenleri, neymiş?

  1. Depremin büyüklüğü…
  2. Zemin değerlendirilmesi…
  3. İmar durumu ile yüksek kat izni verilmesi…

Bir başka husus, rapordaki şu teknik bilgi, gözden kaçırılmamalıdır…

O’da şudur:

Raporda bahsi geçen binanın, 2007 yönetmeliğine göre projelerinin çizildiği ve buna göre binanın yapıldığı, 2007 deprem yönetmeliğinde yanal yer ivmesinin 0.4g hesaplarda (projelerde) kullanıldığı, 6 şubat depremi için TDY 2007 yönetmeliğinin yetersiz kaldığı, Afad tarafından ölçülen yanal yer ivmesinin ise 0.7g seviyesine çıktığı belirtiliyor…

Yani deniyor ki;

2007 yönetmeliğinde yazılı deprem yer ivmesinden 2 kat daha büyük deprem yer ivmesinin oluştuğu ve yıkımın ana sebebinin bu depremin büyüklüğünden kaynaklandığı vurgulanıyor…

Şimdi sıkı durun!..

Kahramanmaraş için Afad tarafından ölçülen deprem yanal yer ivmesi ne kadar biliyor musunuz?

Açıklıyorum:

Tam tamına 2.2g dir…

Yani 1975 yönetmeliğinden 9-10 kat…

2007 ve 2018 yönetmeliğinden ise 5-6 kat büyüktür…

Dolayısıyla Kahramanmaraş’ta binlerce binanın yıkılmasının ana sebebi olarak, depremin büyüklüğünü rahatlıkla gösterebiliriz…

Diğer sebepler; zemin ve imar durumu zaten bellidir…

Ne olacak şimdi?

Konya Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi heyet raporundan sonra, aylardır tutuklu bulunan onlarca kişiden, kim veya kimler özür dileyecek?

Mağduriyetler nasıl giderilecek?

Velhasıl sözün özü şu:

Geç gelen Adalet, Adalet değildir…

Hadin şimdi çıkın işin içinden!

Tabi çıkabiliyorsanız…

DİPNOT:

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesine rapor alınması için gönderilen dosyalar aylardır sürüncemede…
Diğer illerde tutuklu sayısı kalmadığı söyleniyor…
Kahramanmaraş’ın siyasetçileri neredesiniz?

r1-2

r2-2

r3-3

r4-1

r5

r6

r7

r8

r9

r10