Deprem Bölgesine önemli bir müjde geldi, ancak beraberinde bir şart bulunuyor! İlk kez araç alacaklara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanacak. Bu avantaj, belirli illerde ikamet eden ve aktif olarak yaşayan bireylerle, aynı illerde faaliyet gösteren işletmeler için geçerli olacak. İlk defa satın alınacak araçlar için getirilen ÖTV muafiyeti çin teklif Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin tarafından meclise sunuldu... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan yeni bir kanun teklifi, deprem felaketi nedeniyle araç kayıpları yaşayanlara destek olmayı hedefliyor.

Teklif, ilk defa araç alacak vatandaşlara devlet tarafından ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Özellikle pandemi döneminde yükselen araç fiyatlarına karşı bir önlem olarak öne çıkan teklif, sıfır araç alacaklara 3 yıl boyunca aracı satmama şartıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sunuyor.

Meclis'e sunulan bu önemli kanun teklifi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından büyük hasar gören 11 ili yakından ilgilendiriyor.

Facianın etkisiyle özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman illerinde birçok araç enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelmiş ve büyük maddi kayıplara yol açmıştı. Meclis'in bu adımıyla, depremzedelerin araç kayıplarını telafi etmeyi amaçlayan bir destek mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

Kanun teklifi, şu anda komisyonda incelenmekte olup, burada onay alması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Eğer Meclis tarafından onaylanırsa, söz konusu teklif yürürlüğe girecek ve sıfır araç alacak vatandaşlara önemli bir vergi avantajı sunacak. Bu gelişme, deprem felaketinin ardından yaşanan maddi kayıpları bir nebze olsun telafi etmeyi amaçlıyor.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan, 87.01 -87.02 -87.03 -87.04 -87.05- 87.09 ve 87.11 G.T.I.P. numaralarında yer alanların, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen îllerde ikamet eden ve fiilen yaşayanlar ile bu illerde faaliyet gösteren işletmeler tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, üç yıl süre ile devredilmemesi şartıyla iktisabı vergiden müstesnadır."

MADDE 2- 4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

"GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 6.2.2023 tarihli Kahramanmaraş Depremi nedeniyle taşıtları hurdaya ayrılan işletme ve şahısların yeni taşıt alımı için ödedikleri Özel Tüketim Vergisi 7'nci maddenin son fıkra hükmü uyarınca iade edilir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK, ÖTV'SİZ ARAÇ SATIŞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Özel Tüketim Vergisi ÖTV için meclise verilen kanun teklifi ilk olarak komisyona gelecek. Burada kabul görmesi durumunda TBMM gündemine gelecek. Burada da onaylanması durumunda yürürlüğe girecek.