Türkiye genelinde konut sahiplerini deprem riskine karşı koruyan DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) poliçeleri, 01.01.2024 itibariyle önemli bir güncelleme geçirdi. Bu güncelleme kapsamında DASK poliçelerinin teminat tutarları, önceki miktarların iki katına çıkarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Talimat Tebliği'nde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Zorunlu Deprem Sigortası için ödenecek asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 TL, 869 TL, 739 TL, 693 TL, 521 TL, 370 TL ve 252 TL'den az olmayacak. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 640 bin TL'den, 1 milyon 272 bin TL'ye çıkarıldı. 

Haber3.com'a konuyla ilgili bir açıklama yapan Sigortay Genel Müdürü Tunca Akgül "Ülkemiz, deprem riski yüksek olan bir coğrafyada bulunması nedeniyle, konut sahipleri için DASK poliçeleri hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda alınan yeni kararla birlikte, özellikle yüksek riskli bölgelerdeki konut sahipleri, olası deprem felaketlerine karşı daha güçlü bir finansal koruma sağlayabilecekler." dedi.

Mevcut poliçelerde zeyil şart, ara fark çıkacak
Mevcut DASK poliçelerinin durumunu da değerlendiren Sigortay Genel Müdürü Tunca Akgül, bu düzenleme nedeniyle mevcut DASK poliçelerinde zeyil işlemi yapılmasının gerektiğini belirtti. Zeyil işlemi sırasında mevcut poliçeleri için de ev ya da iş yeri sahipleri ara fark ödemek zorunda kalacak. 

Teminat Tutarlarının Artırılması: Konut Sahiplerine Sağlanan Avantajlar
DASK poliçelerinin teminat tutarlarının iki katına çıkarılması, konut sahiplerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

• Finansal Güvence Artışı: DASK poliçelerinin teminat tutarlarının artırılması, konut sahiplerine olası deprem hasarlarına karşı daha yüksek bir finansal güvence sağlar.
• Onarım ve Yeniden İnşa İmkanları: Artan teminat tutarları, deprem sonrasında oluşabilecek hasarların onarımı veya yeniden inşası için gerekli finansmanı daha etkili bir şekilde karşılamayı mümkün kılar.
• Toplum Genelinde Güven Artışı: DASK poliçelerinin teminat tutarlarının artırılması, genel olarak toplumda deprem riskine karşı güvenin artmasına katkı sağlar. Bu da hem konut sahiplerinin hem de genel olarak toplumun deprem hazırlıklarına daha bilinçli bir şekilde yaklaşmasına olanak tanır.

Mevcut poliçelere zeyil yapılacak, fark ödenecek
Yeni teminat tutarlarına uyum sağlamak amacıyla, mevcut DASK poliçelerine zeyil yapılması zorunludur. Zeyil işlemi, poliçelerin güncellenerek yeni teminat tutarlarına uyumlu hale getirilmesini sağlar. Bu nedenle, konut sahiplerinin en kısa sürede ilgili sigorta acentesi veya DASK ofisi ile iletişime geçerek zeyil işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

DASK poliçelerindeki teminat tutarlarının artırılması, konut sahiplerine daha kapsamlı bir deprem güvencesi sunarken, mevcut poliçelerde zeyil yapılması da bu güvencenin etkin bir şekilde devam etmesini sağlar. Konut sahipleri, bu güncellemeleri yakından takip ederek, deprem riskine karşı daha sağlam bir finansal koruma sağlayabilirler.

Zorunlu Deprem Sigortası nasıl yaptırılır?
Sigortay Genel Müdürü Tunca Akgül DASK, Zorunlu Deprem Sigortası sisteminin yürütülmesinde sigorta şirketleri, acenteler ve bankalarla iş birliği ile tüm sigorta şirketleri, acenteleri ve banka şubelerinden yapılabildiğini belirtti.

Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?
Sigorta poliçesi, sigorta ettirenin taşınmaza ilişkin beyanına göre yapılır. Olası bir depremde, taşınmaz sahibinin deprem sonrasında tespit edilen hasar bedelini, poliçe sınırları dahilinde tam olarak alabilmesi için taşınmazın brüt yüzölçümünü, yapı tipini, adresini, hasar durumunu ve binaya ilişkin diğer önemli hususları doğru beyan etmesi gerekmektedir.

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası teminatı kapsamındadır?
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan taşınmazlara yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler (Market, bakkal, kuaför, avukatlık büroları vb.), ZDS kapsamına girer.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi süresi 1 yıldır. Poliçenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

İşte 28 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle geçerli olan düzenlemenin ayrıntıları:

Dikkat! Tüm DASK poliçeleri değişiyor! Herkes ek ücret ödeyecek - Resim : 1