Türkiye'nin en güvenilir araştırma şirketlerinden biri olan SONAR Araştırma, 11 ili yerle bir eden ve 43 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından gündeme gelen Marmara bölgesi için dikkat çekici bir araştırma yaptı.

SONAR, Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı ankette İstanbullulara beklenen Marmara depremini sordu ve deprem kadar yıkıcı çıktı. İşte SONAR Araştırma İstanbul Deprem Araştırması sonuçları...

epremi Araştırması sonuçları...
SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 3

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 4

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 5

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 6

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 7


SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 8


SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 9


SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 10

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 11

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 12

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 13

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 14

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 15

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 16

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 17
 

ARAŞTIRMANIN AMACI

Araştırmanın amacı, beklenen Marmara Depremi ile ilgili İstanbul’luların görüşlerini ve bilgilerini saptamaktır

ARAŞTIRMANIN TEKNİK YAPISI

Araştırmada, Şubat 2023 tarihinde kantitatif araştırma tekniklerinden yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi kullanılmıştır

Çalışma, farklı sosyo ekonomik ve sosyo demografik gruba mensup kişilerden yaş, cinsiyet ve ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş İstanbul’un 36 ilçesinde ADNKS (TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine bağlı
kalınarak, orantısal olarak gerçekleşmiştir. 

Araştırma 3 704 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşerek gerçekleşmiştir.

700 kişi ile yüz yüze ve 1 004 kişiyle CATI yöntemi ile anket yapılmıştır.

Saha çalışmasından dönen anketlerin kontrolü yapıldıktan sonra, anketler bilgisayar analizine tabi tutulmuştur Bilgisayar analizinden sonra elde edilen tablolarla rapor hazırlanmıştır. SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 20

SONAR ''deprem kadar yıkıcı'' anketini açıkladı - Resim: 21