Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerle ilgili ''çık işin içinden çıkabilirsen'' türünden bir gelişme yaşandı.

Hizmet İş Sendikasının daha önceki yönetimi tarafından işçilere söylenen, ''Asgari ücretin altında işçi çalıştırılamayacağı, bütün yevmiyelerin 166,80 TL'ye çekileceği, eflasyon ve + 2 oranında zam yapılacağı, sözleşmenin bu şekilde yapıldığı, sendika tarafından tüm işçilere duyurulmuş, işçilerin hepsi buna inanmış, hemen hemen tüm işçiler zam verilmemesine veryansın etmeye başlamıştı.''   

Büyükşehir Belediye Başkanı bu parayı vermiyor diye sendika sahaya çıkmış, ''Mart ayında alacağız, Nisan ayında alacağız, Mayıs ayında alacağız'' diye diye işçiler ümit içerisine sokulmuş, bir çok işçi, partiye giderek şikayetler ettiği öne sürülmüştü. Parti kanalıyla Hayrettin Güngör'e baskı yapıldığı belirtilmiş ve Hayrettin Güngör alel acele Necip Fazıl Kültür Merkezinde işçileri toplayarak, orada yaptığı konuşmada, ''sözleşmeye göre işçilerin haklarının olmadığı halde 7 bin TL tutan bu parayı vereceğini'' açıklamıştı.

BÜYÜKŞEHİR MAHKEMEYE GİTMİŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yapılan sözleşme maddelerin uygulandığını tespit etmek maksadıyla ve işçilerden gelen baskı neticesinde Kahramanmaraş 2.İş Mahkemesine dava açtığı görüldü.

MAHKEME KARAR VERDİ

Mahkemenin 09.09.2022 tarihli son duruşmasında...

Ayrıntısı Gerekçeli Kararda açıklanmak üzere;

1- Davacının davasının kabulü ile; Toplu İş Sözleşmesinin 47/B maddesinde yer alan 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki ücret zammıyla ilgili düzenlemenin 31/12/2021 tarihinde geçerli günlük ücret miktarına % 38,08 oranında zam uygulanarak 01/01/2022 tarihindeki günlük ücretin tespiti gerektiğine, tespit edilen günlük ücretin 2022 yılı için geçerli olan asgari ücretişn altında olamayacağı şeklinde yorumlanmasının TESPİTİNE,

 Harç ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda degerlendirilmesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Necip Fazıl Kültür Merkezinde işçilere hitaben yaptığı konuşmada ''sözleşme gereği haklarının olmadığı halde bu parayı ödüyorum'' demişti.

Ödediği para 7 bin TL idi.

Bu mahkeme kararı neticesinde fazla ödeme yaptığı mahkeme kararının kesinleşmesi sonrasında işçilerden geri almazsa, kendi cebinden ödeme yapmak zorunda kalacağı yani kendisine zimmet çıkacağı Hukukcular tarafından ifade edildi.

 Alırsa?

Bu sefer 2880 kişi Büyükşehir Belediyesinde, 700 ise Kaski bünyesinde çalışan işçilerin magduriyet yaşayacağı ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Soru şu: Sendika işçileri kandırdı mı? İşçiler bundan sonra ne yapacak? Büyükşehir Belediye Başkanı bu Mahkeme Kararı sonrası nasıl bir yol izleyecek? Ödediği fazla paraları işçilerin maaşından mı kesecek, yoksa kendi cebinden mi ödeyecek?

Kahramanmaraş Kamuoyu bu sorulara cevap bekliyor.

MAHKEME KARARI İŞÇİ