Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından deprem bölgesine özel olarak girişimcilik desteği limitleri arttırıldı. Desteklerden, resmi kurumlarca iş yerleri, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya tamamen yıkılmış olarak belirlenen işletmelerin yararlanacağı belirtildi. Bu işletmelerin daha önceden KOSGEB desteklerinden faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde destekleneceği de kaydedildi.

Geleneksel Girişimci Destek Programı çerçevesinde işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verileceği, istihdam için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar desteği kullanabileceği bildirildi.

 İLERİ GİRİŞİMCİLERE 750 BİN TL

İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde işletmesini kuran girişimciler de toplamda 750 bin liraya kadar geri ödemesiz destekten yararlanabileceği duyuruldu. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 600 bin, sağlayacağı istihdam için 100 bin, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu için 20 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar destek verilecek.

Depremin hemen ardından bölgedeki işletmelerin 2023 yılı borçlarıyla afette yaşamını yitiren işletmecilerin tüm borçlarını silme kararı alan KOSGEB, Acil Destek Kredisi Programı ile işletmelerin ölçeklerine ve hasar durumlarına bakarak 1,5 milyon liraya kadar finansman imkanı sağladı.

Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile KOBİ'lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği başlatırken işletmelere, konteyner başına 30 bin lira olan destekten 10 konteynere kadar yararlanma hakkı getirdi.

Bunun yanı sıra 75 bin liralık Afet Dönemi İşletme Desteğini başlatarak işletmelerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasını hedeflediği aktarıldı.

Editör: Mine Kirik