Türkiye, AB ülkelerine benzer şekilde güçlü bir ürün güvenliği sistemi oluşturuyor. Bir ürünün riskli olduğunun tespiti durumunda işletmeci satış yaptığı bütün tüketicilere ulaşacak şekilde duyuru yapacak. Riskli ürün, 6 ay boyunca internet sitesinin ana sayfasında olacak.
 
Bu bilgiye engelli vatandaşların erişimi de sağlanacak. Alınan önlemler yetersiz kalırsa ürün geri çağrılacak, riskli ürünler hızlı şekilde imha edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile tüketicileri korumaya yönelik uygulamaların kapsamını genişletti. Bakanlık, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo, antrepo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme, sayım yapmak, bu yerleri görüntülemek, üretim, stok ve ürünün satışına ilişkin her türlü belgeyi talep edebilecek.

SAVUNMA İSTENECEK

Yönetmeliğe göre, ürünün ciddi risk taşıdığı durumlarda imalatçı veya ithalatçıdan savunma istenecek. Taraflar 15 iş günü içinde savunma hakkını kullanabilecek.

Ciddi risk taşınmasıyla nedeniyle savunma hakkı verilmeden karar alınması durumunda bu hak sonradan tanınacak, sunulan bilgi, belgelerle karar gözden geçirilecek. Üründeki riskin giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bakanlık personeli gözetiminde ürünler bertaraf edilecek.

TÜKETİCİYE 3 SEÇENEK

Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda işletmeci kendiliğinden veya bakanlığın talebi üzerine ürünü geri çağıracak. ürünün teslim alınacağı veya onarılacağı adres ve irtibat noktaları bildirilecek.

Nihai kullanıcıya sunulan teklif ve seçenekler belirtilecek. ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi, teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekler arasında yer alıyor. ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masrafları ürünü geri çağıran işletme üstlenecek. ürünlere ilişkin şikâyetler bakanlığın internet sitesindeki ihbar, şikâyet formları ve alo170'den yapılıyor.

İNTERNETTE 6 AY KALMAK ZORUNDA

RİSK taşıyan uygunsuz ürünler tüketiciye duyurulacak. İşletmenin internet sitesi varsa en az 6 ay süreyle burada ana sayfada kolaylıkla görünebilecek bir şekilde duyuracak. İşletmenin internet sitesi yoksa ulusal düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalında 07.00- 22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde, bir gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilecek.

Riskli ürünler duyurulurken ürünün resmi, marka, model, cins ismi, seri numarası, ürünü net şekilde tanıtan diğer ayırtı edici özellikler belirtilecek. Ürünün iade edileceği yerler ya da sorunun giderilmesi için gönderilecek adresler duyurulacak.