Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen, eğitimin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak için ‘Eğitime Bakış 2022 Raporu’nu kamuoyuna açıkladı. 5 ana bölümden oluşan raporda öğretmenlerin sorunlarına ilişkin verilere göre, son 5 yılda yapılan öğretmen atamalarında yaşanan düşüşe dikkat çekilirken, sistem içerisinde yapılan atamaların ihtiyaca yönelik yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca raporda, Öğretmen maaşlarının OECD ülkelerinin ortalamasının altında olduğu ifade edildi.

Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen, eğitimin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak için ‘Eğitime Bakış 2022 Raporu’nu kamuoyuna sundu. Açıklanan rapor ile amacın veri temelli politika üretme anlayışı çerçevesinde eksiklikleri ortaya koyarak öneriler sunmak olduğu belirtildi. Rapor, eğitime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, öğretmenler ve okul yöneticileri, eğitim-öğretim ortamları ve finansman olmak üzere, beş ana başlık altında değerlendirildi.

“OKULLAŞMA KONUSUNDA İLLER BAZINDA POLİTİKALAR BELİRLENMELİ”
Okullaşma oranlarına dikkat çekilen raporda, “14-17 yaş grubunda net okullaşma oranı yüzde 92 olup erkeklerde yüzde 92,5, kızlar da ise yüzde 91,6 olarak gerçekleşmiştir. Tüm yaş gruplarında kız ve erkeklerin net okullaşma oranları hemen hemen aynı düzeydedir. Ortaöğretim kademesi zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen 14-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 8’i halen eğitimin dışındadır” denildi. Soruna ilişkin olarak çözüm önerisi olarak ise iller bazında özellikle kızların okullaşma oranlarına ilişkin olarak kapsamlı politikaların uygulanması gerektiğine dikkat çekildi.

“TÜRKİYE’DE NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇ ORANI OECD ÜLKELERİ ARASINDA SONDA”
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na başvuran adayların artış eğiliminde olduğuna dikkat çekilen raporda, 2022 yılında uygulanan baraj puan kaldırılmasının ise bu artışı daha da yükselttiği belirtildi. Raporda, “Başvuran ve yerleşen aday sayıları arasındaki makas ise her sene açılmaktadır. Bu makas, 2022 yılında daha fazla açılmıştır. 2022 yılında ÖSYS’ye başvuran 3 milyon 243 bin 334 kişiden 1 milyon 5 bin 500’ü bir yükseköğretim programına yerleşmiştir ve fark 2 milyon 237 bin 834’e yükselmiştir. Türkiye’nin 18-24 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerinin oranı, OECD ülkeleri ortalamasının oldukça gerisinde kalarak Kolombiya’dan sonra son sıradadır” ifadeleri kullanıldı. Verilerin tehlikeli oranlar ortaya koyduğuna dikkat çekilen raporda bir an önce 18-24 yaş arası gençlere yönelik önemli politikalar geliştirerek uygulamaya konulması gerektiğine değinildi.

“ÖĞRETMEN ARZ-TALEP DENGESİ GÖZETİLEREK PLANLAR YAPILMALIDIR”
Türkiye’de toplamda 1 milyon 139 bin 673 öğretmenin görev yaptığı belirtilen raporda, son 10 yılda en düşük öğretmen atamasının 19 bin 614 öğretmen ataması ile birlikte 2022 yılında gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, “Son beş yıllık dönemde öğretmen atama sayılarında bir düşüş yaşanmaktadır. Dahası, 2022 yılındaki atamaların yarısı İstanbul’a yapılmıştır. Sistem içerisindeki öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik hesaplamaların yapılması ve bu ihtiyaca yönelik atamaların yapılması gerekmektedir. 2022 yılında kamu okullarında öğretmen olmak isteyenlerin sadece yüzde 4,7’sinin ataması yapılabilmiştir. Son beş yıllık süreçteki öğretmen atama sayıları da dikkate alındığında öğretmen arz ve talebi arasındaki makas büyümektedir. Öğretmen arz-talep dengesi gözetilerek ihtiyaç ve planlamalar yapılmalı ve politikalar oluşturulmalıdır” diye belirtildi.

“MAAŞLARDA KARİYER DÜZEYLERİNE GÖRE OECD ÜLKELERİ YAKALANMALI”
OECD ülkeleri arasında öğretmen maaşlarına ilişkin verilere de yer verilen raporda, Türkiye’de öğretmenler arasında ki yıllık maaşlarının arasında ki farka dikkat çekilerek, “Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğretmenlerin kariyer düzeylerine göre aldıkları yıllık maaşlar bütün düzeylerde hemen hemen aynı olup OECD ülkeleri ortalamasının altındadır. Öğretmen maaşlarının kariyer düzeylerine göre OECD ülkeleri ortalamalarını yakalaması noktasında adımlar atılmalıdır” denildi.

Editör: Menekşe Topaloğlu