Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren enerji desteği için harekete geçildi. Gaz ve elektrik için enerji yardımı nakit olarak verilebilmekte, elektrik faturaları doğrudan gaz şirketine ödenebilmekte veya kartlı sistemde çalışan kartlarına yükleme yapılabilmektedir. Çalışanın su faturasının işveren tarafından ödenmesi durumunda muafiyet ve prim sağlanmaz. İşverenin kömür, kereste ve diğer ayni katkıları bu hükme dahil olmayıp, başka bir hükme göre prim gelirleri istisna edilecek.

9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanın cari maaşına ilaveten aylık 1.000 Türk Lirasını aşmayan ödemelerinden prim alınmayacak ve gelir vergisinden mahsup edilmeyecektir. Ek ödemenin 1000 TL'yi aşması durumunda bu tutarın üzerindeki tutar prim geliri olarak hesaplanacak.

AYLIK OLARAK VERİLECEK

Enerji yardımını nakit olarak sigortalıya ödemenin veya doğrudan elektrik veya gaz şirketine ödemenin hiçbir farkı yoktur. Her iki durumda da, enerji yardımı bir istisna olarak kabul edilecektir. İşveren, çalışanın doğalgaz kartına belli bir miktar para yatırdığı ve belli bir miktar elektrik faturası sağladığı sürece her ikisi de vergiden düşülebilecek. Gıda desteği gibi ısınma desteği her aydan ayrı verilecek.

SU DESTEĞİ OLACAK MI?

Bir işveren, su gibi ısınma dışında bir şey için ödeme yaparsa, bu maliyet enerji yardımı tarafından karşılanmayacak ve feragat edilmeyecektir.

GERİYE DÖNÜK ÖDEMELER İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK 

Geriye dönük ödemeler istisnadan yararlanamayacak. Örneğin, Aralık 2022 ve Ocak 2023'te elektrik ve gaz yardımı ödemeye karar veren işverenler, bu ödemeleri Ağustos 2023'te çalışanlarına yansıtmaları halinde karşılıktan yararlanamayacak. İşçilere sağlanan sosyal yardımlar nedeniyle asgari ücret kesintisi yapılmamaktadır. Toplu sözleşme veya iş sözleşmesine göre elektrik, gaz ve diğer ısınma giderlerinin ödenmesi ve bu ödemenin bordroda ısınma gideri olarak gösterilmesi durumunda 1000 TL'ye kadar istisnadan yararlanılabilir. Sigortalı aynı veya farklı işverene ait birden fazla işyerinde çalışıyorsa her işyeri ayrı ayrı sayılacaktır.