Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan ev sahibi, evi satın almasına rağmen bir türlü boşalttıramadığını öne sürdü. Yıllar süren davaya son noktayı koyan mahkeme, kiracının tahliyesine hükmetti.

Mahkeme kararı kesinleşmesine rağmen kiracı, evi boşaltmadı. Bu kez davacı ev sahibi, Asliye Ceza Mahkemesi’nin yolunu tutarak kiracı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 154’üncü maddesinde düzenlenen "Hakkı olmayan yere tecavüz etme" iddiasıyla dava açtı.

EMSAL KARAR

Mahkeme, kiracı hakkında beraat kararı verdi. Yıllardır mağduriyetinin sürdüğünü belirten davacı ev sahibi, beraat kararını Yargıtay’a taşıdı. yargıtay 8. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; davanın ev sahibi lehine sonuçlanmasına rağmen sanığın işgaline devam ederek hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Katılanın suça konu sanığın oturmuş olduğu taşınmazı satın alıp, taşınmazı tahliye etmesi için sanık aleyhine müdahalenin meni davası açtığı, davanın katılan lehine sonuçlanıp kesinleşmesine rağmen, sanığın taşınmazı işgale devam ettiği belirlenmiştir. Mahkemece ’taraflar arasında hukuki ihtilaf bulunduğu’ gerekçesine dayanılmış ise de dava dosyası çerçevesinde taraflar arasında herhangi bir hukuki ilişkinin bulunduğuna dair bir delil yer almamaktadır. Bu itibarla, sanığın katılanın taşınmazını işgalinin bir hakka dayanmadığı anlaşılmakla yerinde olmayan gerekçeyle kurulan beraat hükmü hukuka aykırıdır."

Editör: Mine Kirik