Kurumların kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla kurumlar vergisi kanunun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapıldı.

30 EYLÜL İTİBARIYLA BİLANÇODA YER ALANLAR İÇİN

Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kurumların 30 Eylül itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.

İlgili yasa hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın söz konusu istisnayı 30 Haziran ve/veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkisi bulunuyor.