Konut sahipleri ve kiracılar arasında hakları korumak için imzalanan kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için aldığı önlemlerden biri olarak, 2024 yılı sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eylem planını, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Araç sahipleri dikkat: Ödemeyi sakın unutmayın, süre doluyor! Araç sahipleri dikkat: Ödemeyi sakın unutmayın, süre doluyor!

2024 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Plana göre 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak. Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-Devlet üstünden yapılacak. Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.