Kanal Maraş WhatsApp İhbar Hattına gelen mesajda 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş depremi ve fay zonuyla ilgili bir bilgi paylaşımı yapıldı. Mesajda verilen bilgilere göre, Kahramanmaraş kent merkezini etkileyen ve yıkılan binaların temel alanını etkileyen önemli bir deprem kaynağı olan Kahramanmaraş Fay Zonu (KMFZ) hakkında detaylı açıklamalara yer verildi.

Kanal Maraş WhatsApp İhbar Hattına gelen mesajda şu ifadeler yer verildi;  "Doğu Anadolu fay hattının dışında Kahramanmaraş kent merkezini ve yıkılan binaların temel alanını etkileyecek bir diğer önemli deprem kaynağı Kahramanmaraş Fay Zonu (KMFZ) ‘dur.

Kahramanmaraş kent merkezinin batısındaki etek düzlükleri ile Maraş Ovası’nın üzerinde bulunduğu havza tabanı arasındaki belirgin topografik uyumsuzluk ters fay sarplıkları ve fay sırtlarına karşılık gelmektedir. Bu kesimde Miyosen yaşlı birimlerin hem kendisi hem de Kuvaterner yaşlı birimler üzerine itildiği gözlemlenmektedir. Bu fay zonu Pınarbaşı (Tekerek) Mahallesi ile Ceyhan Nehri arasında Miyosen çökelleri ile ova tabanındaki güncel alüvyon arasında jeolojik ve jeomorfolojik sınırı oluşmaktadır. (MTA 2008). Ahırdağ eteklerinden başlayıp, güneyde Maraş Ovası’na kadar uzanan bu fay zonu 2002 yılında MTA (Maden Tetkik Arama) tarafından güncellenen Türkiye Diri Fay Haritasında Kahramanmaraş Fay Zonu olarak isimlendirilmiştir.

​Yenilenen Türkiye Diri Fay Haritasında batıda Afşar ve Pınarbaşı köylerinden başlayarak önce kent merkezine ve daha sonra da doğuda Peynirdere Köyü güneyine kadar uzanan fay zonunun uzunluğu yaklaşık 28 km ( Sır Barajı, Üniversite Kavşağı, Tekerek Yolu, Şekerdere Yolu, Kıbrıs Meydanı, Büyükşehir Belediye civarı, Kahramanmaraş Lisesi caddesi civarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı, Doğukent Yolu, Peynirdere Köyü) Wells and Coppersmith (1994) tarafından önerilen ve fayların uzunlukları ile yaratacakları deprem büyüklüklerine ilişkin olarak M=a+b*log (SRL) formülünde M=Moment magnitüd, a:5 ve b:1,22 olacak sabit şekilde sabit sayılar. SRL ise yüzey kırık uzunluğudur.) şeklinde verilen ampirik bağlantıya göre, bu uzunluktaki ters fayın (hasarı büyük olur.) 6.7 büyüklüğüne ulaşabilecek ve bu sırada yüzey kırığı oluşturacak bir deprem yaratması olasıdır. 

​ODTÜ 20 Şubat 2023 ön değerlendirme raporu 19. sayfa 1. paragrafında, "Ana şoktan 10 dakika sonra, ana şokun odağının hemen batısında (Kahramanmaraş Fay Zonu) meydana gelen Mw=6.8 büyüklüğündeki artçı şokun elastikiyeti kazanmış binaların yıkımına sebep olduğu aşikardır. Büyük yıkım 6.8’lik artçı şokta oluşmuş ve büyük can kayıplarına sebep olmuştur.’’ denmektedir. Bu tespitler ve Kahramanmaraş fay zonu istikametinde neden bu kadar hasar var ve deprem niye bu kadar yıkıcı oldu, bu tespitler bunu açıklamaktadır.

Bu tespit ilk depremde dört fayın (100sn) ile Kahramanmaraş Fay Zonu (60 sn) yıkımda, depremde sorumluların sorumluluklarının düşmesine sebep olur. Depremde ikamet edenle depremde vefat eden vatandaşlarımızın örtüşmeme sebebini açıklamaktadır. Müteahhit fennî mesul ve proje müellifinin esas sorumluluğu, bir depremde binayı kontrollü hasarda tutmaktır. O gece 4 fayda (4 deprem) ve Kahramanmaraş Fay Zonu'nda da 1 deprem olmak üzere toplamda beş deprem olmuştur."