Daha sonra grup adına açıklamada bulunan Zeynep Özbaş Arıkan, “6 Şubat 2023 tarihinde şehrimiz dünyanın bugüne kadar yaşadığı en büyük karasal depremi yaşadı. Bu felakette ailesini, bir yakınını, akrabasını, arkadaşını kaybetmeyen neredeyse hiç kimse olmadı. Bu yüz yılın felaketinde hayatin kaybeden vatandaşlarımıza Allah' tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her ne kadar acılarımızın ilk günkü tazeliğini koruyorsa da bir yandan da şehrimizin geleceği için endişeleniyoruz bu sebeple Kahramanmaraş depremi sonrasında şehrimizin yeniden yapılanması ve kalkınmasını sağlamak için gönüllü insanlar ve STK’larla birlikte "Maraş'ına Sahip Çık" hareketini kurduk. Bu hareketimizle; ilgili odalarımızın, akademisyenlerimizin, STK'larımızın ve gönüllerimizin görüş ve önerilerini gündeme taşıyıp kamuoyu oluşturarak sesimizi duyurmak, şehrin yeniden inşasında bireyler ve toplum için adil ve kapsayıcı kentsel politikalarını uygulanmasını istiyoruz. Şehrin ve şehirde yaşayan insanların hak ve hukukunu tüm " koruyarak Kahramanmaraş'ın en doğru şekilde yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamak ve bu doğrultudaki tüm çalışmaların sürekliliğine vesile olmayı amaçlıyoruz” dedi.

1-835

Arıkan, “Öncelikli amaçlarının deprem sonrası uygulanması düşünülen imar planın ya da oluşacak yeni imar planlarının; STK’lar, alanında uzman odalar şahıslarla paylaşılması, sürecin takip edilmesi ve gerektiğinde söz sahibi olunabilmesi, şehrin ve şehirde yaşayan bireylerin hak ve hukukunun korunması ve gözetilmesini sağlamaya çalışmaktır. Kahramanmaraş’ın sadece deprem sonrası dönemde değil, uzun vadede de gelişmesine, büyümesine, kalkınmasına ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Ekonomik, kültürel, kentsel, çevresel ve toplumsal konularda karar mekanizmalarında yer alınarak bütün paydaşlarla; sanayisinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlandırılmasının dolasıyla üretimin güçlendirilmesinin, göçün önlenmesi, sosyal- kültürel- ekonomik hayatın yeninden yapılandırılması, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve şehrin hafızasının silinmesini kolektif bir bilinçle sağlamaktır” dedi. 
 Kahramanmaraş için el ele verilmesi gerektiğini ifade eden Arıkan, “Birlikte hareket edebilme potansiyelimizi ve kenetlendiğimizi göstermek için birlikte el ele verelim. Eğer, Kahramanmaraş için gerçekten çözüm odaklı ve sürdürebilir sağlam bir gelecek oluşturmak istiyorsak, siyasi görüş farkı gözetmeksizin hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu nedenle tüm siyasi partileri sivil toplum kuruluşlarını basın mensuplarını ve şehrini seven herkesi yapılacak çalışmaları devam ediyoruz. Bu hareket siyaset ve partiler üstü bir yaklaşım sergileyecek asla bir siyasi söylemi olmayacak. Bu oluşum hiç kimsenin görüşü ve tarafı ve de hiç kimsenin karşısında değildir” dedi.

2-545

Editör: Mine Kirik