Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan ve mücbir sebep hali uzatılan Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksiti eylül sonuna kadar ödenebilecek.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden 7256 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ ile ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ve 7326 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ ile ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına’ ilişkin kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Bu kanunlar kapsamında, 6 Şubat 2023 ila 31 Ağustos 2024 arasında ödenmesi gereken taksitlerden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda ödenebilecek.

Böylece taksit ödeme süresi eylül sonuna kadar uzatılmış oldu. Sonraki taksitler de eylülü takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) verilecek.

Mücbir sebep dönemindeki taksit sayısı 12'yi aşanlar, fazla kısmı 12'nci taksitle birlikte ödeyecek.

Editör: Haber Merkezi