Geçtiğimiz ay 29 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Senato Toplantısında Üniversitemiz fiziki ve teknolojik alt yapı imkanlarının genel olarak yüz yüze eğitime yeterli ve hazır olmakla birlikte, depremlerin şehrimizde oluşturduğu olumsuzlukların halen varlığını sürdürmesi ve öğrencilerimizin barınma konusunda yaşayacakları problemler dikkate alınarak tüm fakülte dekanlarımız, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerimizin de görüşleri doğrultusunda 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin bazı birimlerde yüz yüze bazı birimlerde ise uzaktan (online) yapılması kararlaştırılmıştı.

Ancak; güncel durum itibarıyla şehrimizde öğrencilerin barınma sorunlarının çözülemediği, öğrenci yurtlarının bağlı olduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde mevcut yurt binalarının tamiratının tamamlanamadığı, kapasite artırma işlemlerinin gerçekleştirilemediği gibi tamirat dolayısıyla mevcut kapasitenin de ancak yarısının kullanılabildiği, bu sorunun bir süre daha devam edeceğinin ve çözümü için süreye ihtiyaç bulunduğunun bildirilmesi sebebiyle Üniversitemizde 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

guzdemenifotolar