Borç batağındaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı Kaski, vatandaşlara su borcu nedeniyle icra üstüne icra gönderirken, Bilgi Edinme Yasasına göre talep ettiğimiz ''Kipaş Holding ile gizli anlaşmaya gittiği'' iddiasına yanıt verdi. Detaylar haberimizde...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanaizasyon şirketi KASKİ'nin Kamu alacağı olan Milyonlarca TL tutarındaki alacağından vazgeçmek adına KİPAŞ Holding ile GİZLİ ANLAŞMA yaptığı iddia edilmişti.

Kanal Maraş Genel yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan'ın ele geçirdiği belgelerde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 2013 yılında KİPAŞ Holding aleyhine açılmış olan su borcuna karşılık davayı kazandığı, Kipaş Holding'in Yargıtay temyiz yoluna gittiği, Yargıtay'ca yerel Mahkeme Kararının Onandığı, Karar düzeltme yolunun bile red edilerek kesinleştiği öğrenilmişti.

KASKİ KİPAŞ ARASINDA HARİCİ ANLAŞMA YAPILARAK FERAGAT ETTİĞİ İDDİASI

Kipaş vekilleri davayı kaybetmesine karşılık, edinilen bilgiye göre son olarak Anayasa Mahkemesine müracaat ettiği, Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın onadığı kararı usul ve Esas'tan bir kaç eksiklik olduğu gerekçesi ve bu eksikliklerin düzeltilmesi için karar vererek tekrardan yerel Mahkemeye gönderilen dosya, Kahramanmaraş 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/23 Esas kaydı verilerek yeniden açıldığı, Yerel Mahkeme karar vereceği duruşmadan önce KASKİ vekillerinin Mahkemeye dilekçe vererek HARİCİ ANLAŞMA yaptıklarını ve dosyadan tamamen FERAGAT ettikleri belirtilmişti.

İddiaya göre, Kaski ile Kipaş arasında, ''Harici Anlaşma'' yapılarak 2 Milyon TL üzerinden anlaşıldığı ve bu paranın 2 taksit halinde yatırılacağı, ayrıca bundan sonra her ay atık su bedeli için KASKİ tarafından belli bir miktar olan 25 bin TL Kipaş'a fatura kesilmesinin protokole yazıldığı öne sürülmüştü.

Yaşananlara isyan eden vatandaşlar KASKİ'ye tepki göstererek sert eleştirilerde bulunmuşlardı.

BİLGİ EDİNME YASASINA GÖRE DİLEKÇE VERİLDİ

Kanal Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KASKİ Genel Müdürlüğüne 12.01.2022 tarih ve 25517 Kayıt numaralı dilekçeyle müracaat ederek, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan anlaşmanın ya kamuoyuna açıklanmasını ya da bir nüshasının kendisine verilmesini talep etmişti.

Kaski Genel müdürlüğü, Mustafa Karaaslan'ın KASKİ'ye verdiği dilekçeye aynen şöyle yanıt verdi: 

"3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'un 7. Maddesine istinaden yapılan 12/01/2022 tarih 25517 E. numaralı başvurunuz kurumumuzca incelenmiştir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 25- "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır" şeklindeki düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere kurum içi uygulamaya ilişkin düzenleme bilgi edinme kapsamı dışında tutulmuştur. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 136/1: "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" şeklindeki düzenleme ile de kişisel verilerin başkasına verilmesi durumunda hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Başvurunuzda talep edilen veriler kişisel veri niteliği taşıdığı ve bilgi edinme kapsamı dışında olduğundan paylaşılamayacaktır.

Bilgilerinize sunulur."

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın! Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın!

kaski-mka