Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 ay ve 6 bin km kuralı uzatıldı
Buna göre, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacaklarına ilişkin kararda yer alan “1 Temmuz 2023” ibaresi "1 Temmuz 2024" olarak değiştirildi.

İlanlar güncel satış fiyatını aşamayacak

Aynı yönetmelikle, geçici 3. maddede yer alan ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasının 1 Ocak 2024 tarihine kadar yapılamayacağına yönelik düzenleme de 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı.

Maddeye eklenen ibareyle ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın bu süreyi 6 aya kadar uzatmasına imkan tanındı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarına getirdiği "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlamasının süresini 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzattı.