Yargıtay'dan karar! Memura bunu demek hakaret sayılmadı!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kamu görevlisine "İşini Yapmıyor Karaktersiz Herif" ifadesini kullanan kişinin eyleminin hakaret suçuna girmediğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay'dan karar! Memura bunu demek hakaret sayılmadı!

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, memurla vatandaş arasında yaşanan bir tartışmada karşı tarafa yönelik  'işini yapmıyor, karaktersiz herif' sözünü kullanan kişiye 'hakaret suçu'ndan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Sulh Ceza Mahkemesindeki dosyasından belge almak için giden vatandaş yaşanan bir takım gecikmelerden dolayı sinirlenerek görevli memura hitaben "işini yapmıyor, karaktersiz herif" demiş olay dava sürecine taşınmıştı. 

Yerel Mahkeme, davranışından dolayı kişiye, kamu görevlisine karşı hakaret suçundan dolayı 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Ancak Yargıtay 18 inci Ceza Dairesinde temyiz edilen davada bu sözler onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı ve kaba söz kapsamında kaldığından hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmesi gerektiğine hükmedildi. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin bir dosyasında taraf olan sanığın, "işini yapmıyor, karaktersiz herif" dediğinin anlaşıldığı olayda; evrak fotokopisi alabilmek için mahkemenin kalemine geldiği, zabıt katibinin başka bir iş nedeniyle yine beklemesini istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Vatandaşın yaşanan bir takım gecikmelerden dolayı sinirlenerek görevli memura hitaben "işini yapmıyor, karaktersiz herif" demiş olay dava sürecine taşınmıştı. 

Yargıtay, söz konusu olay ile ilgili Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre "karakter" sözcüğünün tanımını yaparak hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul etti. 

Yargıtay dava ile ilgili olarak, "Yapılmayan işten ve olayın gelişiminden kaynaklanan bu davranışlardan duyduğu rahatsızlık sonucu kullandığı ve muhataba yönelik değer yargısından ibaret olan sözlerinin bir bütün halinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba söz kapsamında kaldığından hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükmünün, sanığın kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan beraati yerine mahkümiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir." kararını alarak yerel mahkemenin kararını bozdu. 

Yargıtay 18. Ceza Dairesinin kararında şu ifadelere yer verildi:

''Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanığın, katılana söylediği kabul edilen 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkümiyet kararı verilmesi," isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.