Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı girdi enflasyonunu açıkladı ve bu da tarım üreticileri için daha yüksek maliyetlere işaret ediyor. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ne (Tarım-GFE) göre maliyet artışı aylık %1,39, yıllık %133,41 oldu.

Aylık yükselişlerin daha düşük olduğu alt gruplar ise hayvan yemi (%1,22) ve makine bakım maliyetleri (%1,50) olmuştur. Öte yandan, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise malzeme (%6.57) ile gübre ve toprak ıslahı (%6.47) olmuştur. Bir önceki aya göre azalan alt gruplar %4,72 ile enerji ve petrol, %0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Yıllık artışların daha düşük olduğu alt gruplar ise veterinerlik harcamaları (%33,90) ile tohum ve dikim materyali harcamaları (%51,82) olmuştur. Öte yandan, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise %234,88 ile gübre ve toprak ıslahı ve %201,13 ile enerji ve yağlar olmuştur.

TÜİK tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %133,41, aylık %1,31 arttı
Agri-GFE (2015=100), Temmuz 2022'de aylık %1,31, Aralık'ta aylık %83,43 ve yıllık on iki aylık ortalama %133,41. %79,72 artış.

Bir önceki aya göre tarımsal mal ve hizmet kullanım endeksi %0,71, ana mal ve hizmet kategorilerinin tarımsal yatırımlara katkı endeksi %6,44 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre mal ve hizmetlerin tarımsal yatırımlara katkı endeksi %82,16, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi %141,75 arttı.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %33,90 ile veteriner harcamaları ve %51,82 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %234,88 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %201,13 ile enerji ve yağlar oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2022

TÜİK Temmuz 2022 tarımsal girdi fiyat endeksi

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,22 ile hayvan yemi ve %1,50 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %6,57 ile malzemeler ve %6,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise %4,72 ile enerji ve yağlar ve %0,28 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE aylık değişim oranı (%), Temmuz 2022