Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen evinde gürültü yapanlara kesilecek cezay Resmi Gazete'de yayımlandı.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar kapsamında evinde gürültü yapan kişilere kesilecek olan para cezasında artış yaptı.

Yeni yönetmelikle birlikte evde gürültü yapmanın ve komşu gürültüsü şikayetlerinin para cezaları açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karar para cezaları, evde gürültü yapmak veya komşusu tarafından gürültü şikayeti yapılması durumunda uygulanacağı ifade edildi.

Bakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ev sahipleri ve kiracılar, gürültü şikayeti almamak ve ceza ödememek için evdeki gürültü seviyesini düşük tutmak zorunda kalacağı belirtildi.

2024 itibariyle, komşuyu rahatsız etmenin para cezası 7 bin 667 liraya çıktı. 2023 yılında 4 bin 831 TL olan para cezasına böylelikle 2 bin 836 liralık zam yapıldığı açıklandı. Gürültü yapan kişilere haklarında şikayet olması durumunda 7 bin 667 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. Gürültü şikayeti bakanlığın Alo 181 hattı üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Gürültü yapan komşunuzla konuşarak sorunu çözmeye çalışmak büyük önem taşıyor. Ancak, konuşmalara rağmen eğer komşu hala gürültü yapmaya devam ediyorsa, başka yollara başvurulabilir. Öncelikle apartman yönetimine sorunu bildirilebilir. Apartmanda alınan karar yeterli kalmazsa ve komşu gürültüsü için belediye zabıtasına şikayet ederek idari para cezası kesilmesini sağlanabilir. Ayrıca, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak komşunuzun gürültü yapmasını yasaklanabilir.

Tüm bu yöntemlere rağmen sorun hala devam ediyorsa, KMK'nın "kat mülkiyetinin devri mecburiyeti" başlıklı 25. maddesine göre tüm kat malikleri katılarak gürültücü komşunun evini satın alabilir.