Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE 13 MADDE DE TÜM DETAYLAR

-31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

-Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.

-Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

-Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

-Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.

-Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.

-Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak.

-Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek.

-Deprem bölgesindeki mükellefler ise ek vergiden muaf tutulacak.

-Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

1-632

31 ARALIK 2022 TARİHİ MİLAT OLACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak. Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecekler, 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

O İLLER KAPSAM DIŞI

Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak. Depremden etkilenenlere sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Editör: Mine Kirik