CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, e-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankaların el koyduğuna yönelik iddiaları, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı önerge veren Bulut, “Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi, 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı almaktadır.  En düşük emekli aylığının 3.500 TL olduğu ülkemizde, emekli vatandaşlar ayın sonunu getirememektedir” dedi.

PROMOSYONLAR HACZEDİLDİ

Enflasyonun yüzde 80'i geçerken bankaların, emeklilere verdikleri promosyon rakamını 8 bin liranın üzerine çıkardığını kaydeden Bulut, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tahsili gereken alacakları ile nafaka borçları dışında emekli maaşları haczedilemez” hükmüne rağmen hesaba yatan paraya haciz konulduğu yönündeki şikayetlerin de artmaya başladığını, e-haciz kaydı olan emeklilerin promosyonuna bankalar tarafından otomatik olarak el konulduğunu kaydetti. Bulut, Nebati’nin yanıtlaması istemiyle, “E-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafından el konulduğu iddiaları doğru mudur? Kaç emekli vatandaşın promosyonuna el konulmuştur? Kaç vatandaş iade davası açmıştır? Promosyona el koyan bankalar arasından kamu bankaları var mıdır?” sorularını yöneltti. 

NEBATİ: “KANUNDAN DOĞAN GEREKLİLİK”

CHP’li Bulut’un önergesini yanıtlayan Bakan Nebati, promosyonların haczedilebileceğini söyledi. Süresinde ödenmeyen amme alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen şekillerde cebren tahsil edilmekte olduğunu, cebri takibat işlemlerine ödeme emri tebliğ edilmek suretiyle başlandığını belirten Bakan Nebati, şöyle devam etti: 

“Bu kapsamda bazı mal hak ve alacaklardan 6183 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi özel kanunlarda yer alan hükümlere göre haczi mümkün ol bulunmayanlar hariç olmak üzere ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili amacıyla amme borçlusunun mal hak ve alacaklarının tahsil dairesince haciz tatbik edilmesi kanundan doğan bir gerekliliktir.”

“BANKALARDAN YANA TAVIR KOYDU”
Promosyonların haczedilmesinin tartışmalı bir konu olduğunu kaydeden Bulut, “Bazı hukukçular, maaş eklentisi olduğu için promosyona el konulamayacağını savunurken, bazıları ise maaştan ayrı kazanç olduğu için haczedilebileceğini söylüyor. Bakan Nebati, promosyonların haczine yönelik olarak ‘kanundan doğan bir gereklilik’ yanıtını vererek, emekliden değil, bankalardan yana tavır koydu.  Promosyonların, borç batağında hayatını idame etmeye çalışan, ayın sonunu getiremeyen emeklinin cebine girmeden haczedilmesinin iyice önünü açtı. Bankaların promosyon haczi için önünde herhangi bir engel kalmadı” dedi.