Göreve geldiği günden bu yana skandal hamleleri ve verilen ihale dosyaları ile (Şekerci leyla) gibi gündemden düşmeyen AK Partili Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün bir usulsüzlüğü daha ortaya çıktı. Mehmet Gürbüz'un Otogardaki yazıhaneleri mevcut yasaya aykırı biçimde kiraya verdiği ortaya çıktı. Ve soruşturma İzni verildi.

Seçimden önce bazı medya kuruluşlarının karşılıklı çıkar kapsamında parlattığı AK Partili Mehmet Gürbüz, Elbistan Belediyesi'nde başkanlık koltuğunu devraldığı andan itibaren tartışmaların ve eleştirilerin odağında yer alıyor.

Tepki çeken açıklamaları, tuhaf PR çalışmaları, algı yönetimi çabaları ve hatalarını örtmek için uydurduğu yalanlarla gündemden düşmeyen Gürbüz'ün bagajı gittikçe ağırlaşıyor.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ RAPORUNU İÇİŞLERİ BAKANI ONAYLADI

Bilindiği gibi Kanal Maraş ekranlarında daha önce bazı konuları gündeme getirmek için büyük çaba sarf eden ve canlı yayınlarda dile getiren Elbistan Metro Turizm İşletme Sahibi Mustafa Genç, Elbistan belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve bazı yetkililer aleyhine hakkının verilmediği iddiasıyla şikâyetçi olduğu, şikayeti sonucunda ifadesinin alındığı, İçişleri Bakanlığı Mül. Tef. Kur. Başkanlığının 03.03.2022 Karar Tarih ve 2022/109 Kararın da;

İDDİA            : Elbistan Belediyesince Elbistan Şehirlerarası Otogarında bulunan yazıhanelerin yaklaşık 12 yıldır ihale yapılmadan kiraya verildiği, kira bedellerinin nasıl belirlendiğine dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı, otoğardaki iş yerlerinin Belediye tarafından ihale yapılmadan kiraya verilmesi nedeniyle Elbistan Metro Turizm Şubesinin sahibi olan müşteki Mustafa Genç’in 2007 yılından beri otogara giriş yapamadığı, müşteki tarafından Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesine açılan tespit davası sonucunda otogarda bulunan 8 ve 15’inci yazıhanelerin boş olduğunun tespit edildiği, buna rağmen müştekiye otogarda yer verilmediği, yazıhanelerin büyük çoğunluğunun Öz Elbistan firmasına verildiği, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Özcan’ın bu firmanın ortaklarından olabileceği, hukuka aykırı olarak müştekinin otogara girişine izin verilmeyerek mağdur edildiği,

Otogarda faaliyette bulunan şirket ve kooperatiflerin ortaklık yapıları incelendiğinde, Ahmet Özcan adın herhangi bir ortaklık, üyelik ve hissesinin bulunmadığı,

İlçe otogarında otobüs işletmeleri tarafından kiralanan yazıhanelerin Elbistan belediye Başkanlığı tarafından ihale yapılmadan kiraya verildiği, İdare ile işletmeci arasında düzenlenen yıllık kira kontratosu ile kiralama işleminin tesis edildiği, kiralama işleminin 2007 yılından günümüze kadar aynı şekilde devam ettirildiği,

Taşınmazların kira bedellerinin, Belediye Meclisi Kararıyla genel olarak alınan tarife tespitleri içerisinde belirlendiği,

Otogar içerisinde kiraya verilebilecek nitelikte boş işyeri bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilmiş olmasına rağmen, otogarda yazıhane kiralamak isteyen şehirlerarası taşımacılık hizmeti veren işletmelere kiralama imkanı verilmediği,

SONUÇ OLARAK; Elbistan Belediye Başkanlığının ilçe otogarında bulunan yazıhaneleri ihale yapmadan sadece belli şirketlere veya işletmelere yıllık kira sözleşmeleri ile kiraladığı, yıllık kira artışlarının Belediye Meclisi tarafından alınan kararlarla belirlendiği, Belediye Başkanlığı tarafından yapılan kiralama işleminin mevcut yasal düzenlemeye aykırı olduğu, Belediye Başkanı ve diğer Belediye görevlileri hakkında ileri sürülen iddianın sübuta erdiği,

ANLAŞILDIĞINDAN,

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ 

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Eski Elbistan Belediye Başkanları Abdullah Paksoy ve Durmuş Küçük, Eski Belediye Başkan vekili Ahmet Traş, Eski Belediye Başkan yardımcıları Kahraman Koç, Necati Kul ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Salih Berk hakkında ‘’SORUŞTURMA İZNİ Verilmesine’’,

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması Hakkında kanun’un 6’ıncı maddesi hükmü uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere 30.03.2022 tarihinde karar verildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kahramanmaraş'ta AK Parti'de istifa depremi! Sular bir türlü durulmuyor... Kahramanmaraş'ta AK Parti'de istifa depremi! Sular bir türlü durulmuyor...

Hakkında ön inceleme yapılanlar bu soruşturma izni neticesinde Danıştay’ilgili Dairesine itirazda bulunacaklar. İtirazları kabul görmediği takdirde haklarında dava açılacak.  Daha önce Elbistan belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün yine Mustafa Genç ile bir davasında ceza almış ve Hükmün açıklanması ertelenmişti. Olası bir yeni dava sonucunda ceza aldığı takdirde Mehmet Gürbüz’ün siyasi hayatının yani seçme seçilme hakkının ortadan kalkacağını hukukçular dile getiriyor.

Bazı AK Partinin yakından tanıdığı isimlerin kapalı kapılar arkasında konuştuğuna göre, bu kararın Mart ayında verilmesine rağmen neden bekletildiği sorgulanırken, Mehmet gürbüz hakkında verilen soruşturma izni sonucunda Mehmet gürbüz isminin AK Parti içerisinde bir daha anılmayacağı ve herhangi bir yere adaylığının söz konusu olamayacağı parti içerisinde bile dillendirildiği öne sürülüyor.

MEHMET GÜRBÜZ’DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konu hakkında Elbistan belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün telefonuna mesaj atıldı. Bir açıklamada bulunup bulunmayacağı soruldu. Haber yayına verildiği saate kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

299433239_754726115796494_3074475895686988585_n

299397739_753721885909330_8004482991148218659_n

soruşturma izni