Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Netflix, Exxen, Prime Video gibi dijital platformların bundan böyle yıllık net satış kazancının bir kısmını RTÜK'e ödemesi gerekecek.👇

Söz konusu düzenlemeye göre, daha öncesinde mevcut platformların yıllık satışlarının yüzde 0,5’i kadar pay alan RTÜK, bundan böyle satışların yüzde 1,5'ini talep edecek.

Söz konusu karar ile birlikte Netflix, Prime Video, BluTV ve Exxen gibi ücretli abonelik sistemine sahip dijital platformların, yıllık net satışlarından elde ettiği gelirin yüzde 1,5’ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK’e ödemesi gerekecek.

Resmi Gazete'de konuya ilişkin yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

“Yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde birbuçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler. İlgili yıla ait olarak beyan edilen ticari iletişim gelirleri, program destekleme gelirleri hariç olmak üzere, Üst Kurul tarafından net satış tutarından mahsup edilir.'

'Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerine, sürenin bitiminden önce yazılı olarak talep etmeleri halinde 15 gün ek süre verilebilir.”

Yeni düzenleme sonrasında platformlardan aldığı yıllık net satış gelirini üç kat artıran RTÜK, dijital platformların kuruma her yıl ödediği 100.000 TL'lik lisans ücretinde değişikliğe gitmedi.

Editör: Menekşe Topaloğlu