Tarımsal üretime ve gıda güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor.

Son olarak tarım ve ortam alanlarında dair yapılan yasal düzenleme TBMM’de onaylandı.

Tarımsal Üretim Planlaması ile Gıda Güvenliği ve Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Orman Kanunu’nu ve Bakanlıktan İzin Alınması, Sözleşmeli Üretimin Yeniden Düzenlenmesi ve Kullanılmayan Tarım Arazilerinin Üretime İadesini İçeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Tasarısı onaylandı.

Yapılan düzenleme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarım sektörü ile ilgili politikaları belirlemeye, planlamaya ve koordine etmeye yetkili kılındı.

Bu kapsamda kullanılmayan tarlalar devlet kontrolüne geçebilecek.

TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI İÇİN İZİN GEREKECEK

Yapılan yeni yasal düzenleme kapsamında tarımsal üretim planlaması için artık izin alınması gerekecek

Herhangi bir ürün veya bakanlık tarafından belirlenen ürün gruplarının üretimine başlamadan önce izin alınması şartı getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arz ve talebin büyüklüğü ve yeterliliğini dikkate alarak, tarım bölgesi veya işletmeye göre ürün ya da ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarı tanımlanmaktadır. Düzenlemede daha pek çok farklı detaya da yer verildi.

KİRALIK TARIM ARAZİSİ DETAYINA DİKKAT

Söz konusu kanun kapsamında aynı zamanda kullanılmayan tarım arazilerinin kamu yararı gözetilerek mülkiyet haklarına helal getirmeksizin üretime açılması sağlanacak.

Kullanılmayan bir arazinin bulunması halinde bu durumda devlet bu arazilere müdahale edebilecek.

Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup, hisselik, parçalılık, tarımsal faaliyetin durması, göç ya da diğer nedenlerle üst üste 2 yıl boyunca işlenmemiş ya da kiraya verilmemiş gerçek ve tüzel kişiler ait tarım arazilerinin tespit edilerek işleme alınması sağlanacak.

Bu arazilerin ekonomiye kazandırılması için kiralanabilecek. Kiralık mülkler aynı zamanda bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemine alınır ve kiracılar tarımsal sübvansiyonları alabilmektedir.