Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Halkbank'ta esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının 6 ay ertelenmesine karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandığında başvuru talebinin aranmayacağı belirtildi.

Türkiye'nin 10 ilinde cam ve mal kaybına neden olan ve 13 milyon kişiyi etkileyen depremde zarar gören esnaf ve sanatkârların kullandıkları düşük faizli kredi borçlarının, esnaf ve kefil kooperatifler veya kefilli kooperatifler tarafından teminat altına alınmasına karar verildi. Doğrudan Halkbank'tan vasiyet 6 ay ertelendi.

BAŞVURU ŞARTI ARANMAYACAK
Kararla, depremden etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren, işleri zarar gören veya faal şekilde esnaflığı devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Esnaf ve sanatkarların karar kapsamındaki borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6 Şubat'tan itibaren 6 ay içinde dolacak olan veya 6 Şubat itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları, başvuru şartı aranmadan vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelenecek.

KREDİ AÇILMASINI ENGELLEYEN HÜKÜMLER UYGULANMAYACAK
Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de 6 ay ötelenecek. Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

6 ŞUBAT’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Bu kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Bankanın bu karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak. Banka, bu karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Bakanlığa iletecek. Karar, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.