Karamanmaraş'ı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle vuran yüzyılın felaketinin ardından Türkiye tek yürek olarak yaralarını sarmaya çalışıyor. Devlet kurumları başta olmak üzere özel sektör depremzedelere destek olurken, depremzedelerin hayatını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapıldı.

MAAŞLARINI DEVLETTEN ALACAKLAR

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ortalığı kasıp kavurduğu ve olağanüstü hal ilan edildiği 11 ilde depremzedeler hükümetlerinden maaş alacak.

Depremzedeler ücretsiz izindeyken de nakdi ücret desteği alacak. Kanuni maaş süresi 3 aydır ve Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılabilir.

SADECE BAŞVURU YETERLİ

Sabah'ta yer alan kaynakların haberine göre, iş ödeneği için işletmelerin başvurması yeterli olacak ve Kovid-19 pandemi döneminde olduğu gibi inceleme süreci iptal edilecek. Başvurulan her işyerine kısa çalışma ödeneği derhal aktarılır. Zor durumdaki işletmelere uygulanan kısa çalışma desteği, çalışanların devlet tarafından ödenen ücretlerini de içermektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN UYGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği, genel bir ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya mücbir sebepler nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma saatlerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetlerin tamamen veya kısmen durdurulması halinde aranmaksızın haftalarca uygulanır.

İşverenin kendi yönetim ve idaresinden kaynaklanmayan deprem, yangın, sel, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri sebeplerin önceden tahmin edilemeyecek nitelikte olması, çalışma saatlerinin geçici olarak kısalmasına veya faaliyetlerin tamamen veya kısmen durmasına yol açması, ayrıca kısa- süreli çalışma ödeneklerini ikna edici sebep olarak gösterir.

MAAŞ VE SAĞLIK PRİMİ

Kısa çalışma ödeneğine ek olarak işçilere genel sağlık sigortası primi ödenmektedir. İşçiler brüt ücretlerinin yüzde 60'ı oranında kısa çalışma ödeneği alırken, üst sınır asgari ücretin yüzde 150'si olarak belirlendi.

ŞARTLAR ESNETİLECEK Mİ?

Çalışanın son 120 gün içinde sürekli olarak sigorta primi ödemiş olması ve kısa çalışma başladığı tarihten itibaren son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir. Ancak pandemi döneminde bu koşullar gevşetildi. Deprem bölgesindeki koşulların da daha sıkı olması bekleniyor. Dolayısıyla son 120 gün 60 güne, 600 gün şartı ise 450 güne düşürülüyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık gelirine göre hesaplanan günlük ortalama brüt gelirinin %60'ı. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık brüt asgari ücretin %150'sini geçemez. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık toplam asgari ücret olan 15.012 Türk Lirasının %150'sini geçemiyor.

Bu yılki asgari ücretli işçiler için kısa çalışma ödeneği 6.004 lira 80 kuruş. Çalışan ücretleri arttıkça kısa çalışma ödeneği de artar. Kısa çalışma ödeneği sadece damga vergisinden düşülebilir.

MAAŞA GÖRE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Brüt maaş Kısa çalışma ödeneği

  • 10.008 TL 6.004,80 TL
  • 13.000 TL 7.800,00 TL
  • 15.000 TL 9.000,00 TL
  • 20.000 TL 12.000,00 TL
  • 25.000 TL 15.000,00 TL
  • 30.000 TL 15.012,00 TL
  • 35.000 TL 15.012,00 TL

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ALACAKLAR

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan işçiler için ücretsiz izin desteği devreye giriyor. Aynı şekilde pandemi döneminde yürürlüğe giren uygulama ile ücretsiz izne ayrılan işçilere devlet tarafından ödeme yapılıyor. Uygulama deprem bölgesindeki 11 il için yapılacak. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmayan işçiler ücretsiz izinli sayılacak ve aylık olarak belirlenecek miktarda nakdi destek ödenecek.