Cübbeli Ahmet Hoca, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i deprem sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle şirk ve vatana ihaletle suçladı. Mehmet Görmez ise Furkan Suresi'nin 63. ayetindeki "Rahman’ın has kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler, cahiller sataştığında "selam" der geçerler" ifadesiyle cevap verdi.

Hem şirk içerikli hem vatana ihanet
Prof. Dr. Mehmet Görmez'i din ve devlet düşmanı ilan eden Ünlü, "Mehmet Görmez’in: “Depremzedelerin gönlü naz makâmındadır. 'Onlar Allâh’a karşı kırık, devlete karşı öfkeli' şeklindeki sözü, din bakımından şirk içerikli, devlet bakımından da vatana hıyânet sayılacak derecede ağır bir ifâdedir" deyip ekledi:

Allah'a iftira, cehalete imza attı
"Ayrıca vatansever hiçbir depremzedenin Yüce Rabbimiz hakkında kullanmadığı hatta aklından bile geçirmediği Allâh’a itiraz anlamına gelen bir iftirâyı depremzedelere yakıştırarak büyük bir cehâlete imzâ atmaktır." 

Ne büyük bir kafirlik olduğu...
Ahmet Mahmut Ünlü, paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Kulun Rabbine dargın olması haddi değildir. Kula yakışan ancak “Biz Allâh’ın mülküyüz ve ancak ona dönücü kimseleriz” (el-Bakara Sûresi:156) âyet-i kerîmesinde buyrulduğu üzere; sabır, rızâ ve teslimiyet göstermesidir.

Nitekim bir hadîs-i kudsîde: “Her kim Benim kazâma (ve kaderime) rızâ göstermezse, belâma da sabretmezse artık o kişi Benim semâmın altından çıksın ve (kendisine) Benden başka bir Rab arasın.” (et-Taberânî, el-Mu‘cemü’l-kebîr, rakam:807, 22/320; ed-Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, rakam:4449, 3/169) buyrulmuştur ki böylece kazâya rızâsızlığın Allâh-u Te‘âlâ’yı ne kadar gazaplandıracağı daha iyi anlaşılıyor.

Allah'a dargınlık ne büyük kafirliktir...
Rızâsızlık böyle olursa ya bir de Allâh’a dargınlık hâlinin ne büyük bir kâfirlik olduğu daha iyi düşünülmelidir. Yıllarca bu memleketin Diyânet reisliğini yapmış bir adam bu lafı konuşuyorsa bu İlâhiyatçıların îtikad bakımından ne denli bozuk olduğunu anlamanız için bu delil yeterlidir sanırım.

Mehmet Görmez'den ayetli cevap

Cübbeli Ahmet Hoca'nın şirk ve vatana ihanet suçlamalarına kişisel Twitter hesabı üzerinden cevap veren Mehmet Görmez, isim vermedi ancak Rahman Suresi ile Cübbeli Hoca'yı 'cahil' ilan etti. Görmez, Furkan Suresi'nin 63. ayetini paylaştı. İşte o ayet: "Rahman’ın has kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler, cahiller sataştığında "selam" der geçerler."