Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde "kaymakam" tartışması yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ı perişan etti. İşte detaylar...

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi eski Kaymakamı Gürbüz Saltaş, iddialara göre AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın devreye girmesiyle sürülmüştü.

2 yıl önce AK Partili vekil Habibe Öçal’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan kardeşi, Hacıbebek-Çobantepe mahallesindeki çiftliğinde bulunan hayvanları yasak olmasına rağmen merada otlatmaya devam etmişti.

Çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine, yasağın çiğnendiğini tespit eden Türkoğlu ilçesi Kaymakamı Gürbüz Saltaş, bölgedeki merayı kapatınca soluğu Denizli’nin Acıpayam ilçesinde almıştı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın bir telefonuyla Kaymakam Gürbüz Saltaş’ı Denizli’nin Acıpayam ilçesine gönderdiği öne sürülmüştü.

MUSTAFA KARAASLAN'DAN TAZMİNAT KAZANMIŞTI

Türkoğlu eski kaymamı Gürbüz Saltaş'ın sürülmesi olayı ile ilgili Kanal Maraş ve Mustafa Karaaslan tarafından yapılan haber sonrası Habibe Öçal'ın tazminat davası açtığı ve Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Karaaslan'dan 8 bin TL Tazminat kazanmıştı.

ÖÇAL; 'SÜRDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF' ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Bütçe görüşmeleri esnasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile sataşma esnasında  Kahramanmaraş'ta yaşanan "kaymakam" meselesi gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve AK Parti Milletvekili Habibe Öçal arasında sert bir diyalog yaşandı. Bu diyaloğ esnasında Habibe Öçal, eski Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş'ı sürdürdüğünü İTİRAF etti. Tutanaklara geçen bu itiraf sonrası yeni gelişmelerin yaşanacağı aşikar gözüküyor.

Tartışma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Buyurun Ali Öztunç.

İki dakika süreniz. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Teşekkür ederim Başkanım.

Arkadaşlar, sakin, bu saatten sonra gelmeye niyetim yok. Sakin arkadaşlar, zaten herkes yoruldu, artık bu saatten sonra germenin bir anlamı yok. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ben ilke olarak kendi şehrimin milletvekilleriyle, milletvekili olduğum kentin milletvekilleriyle çatışmamaya çalışıyorum, bu kürsüde onlarla laf yarışına girmemeye çalışıyorum.

(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAHAR AYVAZOĞLU (Trabzon) - İsminizi zikretmedi, isim vermedi.

ALİ ÖZTUNÇ (Devamla) - Ayıp ediyorsunuz, bir dinleyin.

Sayın Öçal, benimle ilgili, ben yokken "sufleci" demiş. Sayın Öçal'ın sadece Kahramanmaraş Milletvekili sıfatı vardır. Ne Kahramanmaraş onu tanır, ne o Kahramanmaraş'ı tanır; birincisi bu. (CHP sıralarından alkışlar)

İkincisi, arkadaşlar, bir kaymakam, Türkoğlu Kaymakamı, Sayın Vekilimizin kardeşinin çiftliğine Jandarmayı şikâyet üzerine gönderdi diye sürgün edildi. Sekiz aylık hamile eşi vardı, Denizli Acıpayam'a sürgün edildi, bunu söyledim; yazık etti, yanlış etti.

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) - İspatlamazsan müfterisin.

ALİ ÖZTUNÇ (Devamla) - Ben bunu Sayın Grup Başkan Vekilimize aktardım. Dediğim gibi, bakın, arkamdan konuşmuş ama ben son olarak şunu söyleyeyim: Sayın Öçal sonuçta benim şehrimin milletvekilidir. Seçime girdiğimizde Sayın Öçal'a Kahramanmaraş halkı oy verdi, AK PARTİ'ye oy verdi, milletvekili oldu. Ben o seviyeye - çünkü bana daha fazla hakaret etmiş- daha fazla inmeyeceğim, ona oy veren Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin hatırları için susuyorum. Yoksa, vereceğim cevabı kendisi de çok iyi bilir, benim sevgili hemşehrilerim de çok iyi bilirler.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, söz hakkı istiyorum sataşmadan. Başkanım, hakkaniyetli olmaya davet ediyorum sizi.

BAŞKAN - Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyoruz bu saatte, onu anlamadım. Ben bilmiyor muyum? Bir anlayayım niye söz istediğini.

Buyurun.

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) - Sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN - Nasıl sataştı size? Biraz evvel Özgür Bey'in söylediklerine cevap verdikten sonra farklı bir şey mi söyledi?

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) - Evet.

BAŞKAN - Ne söyledi?

Akşener cuma gününü işaret ederek duyurdu: "Samimilerse iktidar da destek versin" Akşener cuma gününü işaret ederek duyurdu: "Samimilerse iktidar da destek versin"

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) - "Maraş onu bilmez, o da Maraş'ı bilmez." dedi. Buna, sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun, o zaman. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Maraş'ı bir tarif edin, hep beraber öğrenelim; hadi bakalım.

HABİBE ÖÇAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, öncelikle muhalefete şunu hatırlatmak istiyorum: Muhalefet burada iktidar partisine, iktidar partisinin milletvekillerine kamyon kamyon konuşacak, üstlerine de iki kürek attığımızda ekşiyecek.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - E, sen de konuş; e, sen de konuş.

HABİBE ÖÇAL (Devamla) - Yok öyle, 3 kuruşa 5 köfte; yok öyle. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Allah, Allah.

HABİBE ÖÇAL (Devamla) - Hak ettiğiniz dilden hak ettiğiniz cevabı veririz, bu bir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Rabia yok, Rabia; Sisi var.

HABİBE ÖÇAL (Devamla) - Bir ikincisi, Ali Bey dedi ki: "Kaymakamı sürdürdü." Kaymakamı niye sürdürdüm? Bütün hemşehrilerime ve...

YÜKSEL MANSUR KILINÇ (İstanbul) - Ha, sürdürdüğünü itiraf ettin yani.

HABİBE ÖÇAL (Devamla) - Bir dakika dinle, bir dakika dinle.

Kaymakam niye gitti? Kaymakam kendi makamını ve gücünü kullanarak şahsi menfaat sağlamak; hatta -tırnak içi konuşuyorum- köpeğinin mama, aşı, klinik parasını da fatura ederek kurumlara ödetmek... Bu belgeli; bakın, bu belgeli.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Çok ayıp, niye iftira atıyorsun? Hiç yakıştıramadım sana.

HABİBE ÖÇAL (Devamla) - Belgeli bir şekilde... Benim şahsımla alakalı bir şey değil. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma amaçlı açılan normal yollardan, bürokratik yollardan gitmiştir.

VELİ AĞBABA (Malatya) - O zaman Soylu'yu da sürdür bakayım, Soylu'yu; çamaşır parasını ödetmiş Soylu!

HABİBE ÖÇAL (Devamla) - Ne kardeşimin çiftliği vardır, ne benim çiftliğim vardır. Ali Bey'le ortaklaşa düzenledikleri üst akıl oyununu ortaya koyarak Kaymakam, mensup olduğu meşrebe uygun olarak hakkımda birtakım iddialar iftiralar ortaya koymuştur.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Süleyman Soylu, çamaşır parasını partiye ödetmiş!

HABİBE ÖÇAL (Devamla) - Bundan dolayı ben de Ali Bey'i Kahramanmaraşlıların vicdanına sevk ediyorum, Türkiye'nin vicdanına sevk ediyorum. Bir FETÖ'cü kaymakamı da burada savunmak CHP'ye yakışmaz diyorum. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, "Kaymakamla birlikte üst akıl oyunu kurdular." diyerek Ali Bey'i... (AK PARTİ sıralarından gürültüler
BAŞKAN - Buyurun Sayın Öztunç. Yeni bir sataşmaya... (CHP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın Öztunç, kürsüye ve yeni bir sataşmaya mahal vermeyin lütfen. ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, daha bir şey demedim, arkadaşlar hemen... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ya, arkadaşlar, rica ediyorum bir izin verin lütfen. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Buyurun Başkanım, buyurun, peki ben sizi dinleyeyim, buyurun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Allah aşkına ayıp oluyor bakın...

BAŞKAN - Sayın Öztunç... Sayın Öztunç, Genel Kurula hitap edin.

ALİ ÖZTUNÇ (Devamla) - Madem öyle, gelelim o zaman, buyurun.

BAŞKAN - Gelmeyin Sayın Öztunç.

ALİ ÖZTUNÇ (Devamla) - Tamam, bakın, o kaymakam oradan, bakın kendi iradesiyle gitmedi, sürgün edildi, bunu bir Maraş da biliyor.

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Açığa alınmamış mı?

ALİ ÖZTUNÇ (Devamla) - AK PARTİ'nin Kahramanmaraş milletvekilleri buradaysa, ellerini vicdanlarına koysunlar, Ahmet Özdemir, Mahir Ünal, Sezal, elinizi vicdanınıza koyun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sürgün edildi adam sekiz aylık hamile eşiyle. Eğer ben o kaymakamla bir defa konuştuysam, eğer yüzünü gördüysem Allah benim belamı versin, tanımam, etmem, bilmem. (CHP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler) Vallahi de billahi de tanımıyorum arkadaşlar kaymakamı, hiç de görmedim.

Bakın, diyor ki "Kardeşimin çiftliği yok." Var, Türkoğlu'nda. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Türkoğlu Belediye Başkanı AK PARTİ'li Osman Okumuş, arayın sorun Osman Okumuş'a var mı yok mu? Var, var.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Olabilir.

ALİ ÖZTUNÇ (Devamla) - İki: Diyor ki "Amerika'da -bilmem işte- üst akıl oyunları FETÖ'cülerin bilmem neyi." Hayatım boyunca Amerika'ya gitmedim, hayatım boyunca hiçbir Fetullahçıyı görmedim, Fetullah Gülen'i görmedim, elini tutmadım, elini sıkmadım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Kim Amerika'ya gittiyse, kim dizinin dibinde oturduysa, kim Fetullah Gülen'e ağladıysa, "Dön gel, dön gel." dediyse FETÖ'cü odur ve ne kadar FETÖ'cü varsa da Allah bin kez belasını versin. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)