Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın tembellik yapıp çalışmamasını boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme, kadının kocası çalışmadığı için kendi ailesine sığınmasının evlilik birlikteliğini derinden sarsığına dikkat çekti.

Kocası tarafından şiddete maruz kaldığını öne süren genç kadın, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, davalı erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğuna belirterek tarafların boşanmasına hükmetti.

Kararı davalı koca, istinafa götürdü.

Kurmaylar açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı için tarih belli oldu Kurmaylar açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı için tarih belli oldu

Bölge Adliye Mahkemesi, kocanın kusurlarından bir kısmının dosya çerçevesi itibarıyla ispatlanamadığını hükmederek, davayı reddetti.  

Davanın reddedilmesiyle şok yaşayan davacı kadın, temyize gitti.

Dosyaya el atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karar verdi.

Kararda, kocanın son 1,5 yıldır boş boş gezerek ailesine ekonomik destek sağlamadığına dikkat çekildi.

Oy birliği ile alınan kararda, kocanın çalışmayarak ağır kusurlu olduğu hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davalı erkeğin evliliğin son 1,5 yılında çalışmadığı, sağda solda gezdiği, bu süre zarfında davacı kadına kendi annesinin baktığı, davalı erkeğin bu şekilde birlik yükümlülüklerini ihmâl ettiği, bu hususun da tanık beyanlarıyla sabit olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davanın kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.”