Özel sektörde çalışan işçilere, işveren tarafından ısınma giderleri için 1000 TL'ye kadar destek ödeneğinin verilmesi, 2022 yılında konuşuluyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında işverenlerin, işçilere sağlayacağı ısınma destek ödeneklerinde netlik kazanmaya başladı.

SİGORTALI ÇALIŞANLARA 1000 TL FATURA DESTEĞİ

İşverenlerin çalışanlarına vereceği elektrik ve doğal gaz destek ödeneklerinde sona gelindi. 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek projeye ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar şöyle:

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

Editör: Menekşe Topaloğlu