Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı alacakların bankalara devredilmesi mümkün hale geliyor.

BES'TE YENİ DÜZENLEME

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bireysel emeklilik (BES) sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağın bankalara devredilmesine imkan tanıyan yeni bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, katılımcılar, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağın tamamını veya bir kısmını, fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere, alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecekler.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, BES sözleşmesinden kaynaklı alacaklar bankalara devredilebilecek. Ancak, devlet katkısı hariç alacakların tamamı veya bir kısmının devredilmesi söz konusu olacak. Bununla birlikte, sözleşme konusu tutarın tahsil edildiği veya ilgili kredi borcunun kapandığı bilgisinin emeklilik gözetim merkezi aracılığıyla şirkete bildirilmesinden sonra, alacağın devri sözleşmesi sona erecek.

6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yönetmelik, bankanın kredi borcunun muaccel hale gelmesinden 30 gün sonra, kalan borcu devredilen alacaktan tahsil etmek için talepte bulunabileceğini belirtiyor. Bu durumda, kalan borç tutarının ödenmesinde emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle ilgili borç katılımcıya ödenecek nakit tutarından düşülerek bankaya ödenecek. Yönetmelik, uygulanmak üzere 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu yeni düzenleme, BES katılımcılarının daha fazla esneklik ve likidite sağlamasına olanak tanıyacak. Bankaların, BES sözleşmelerinden kaynaklı alacakları devralarak daha fazla müşteriye erişebilmesi ve bu alanda iş hacmini artırabilmesi de bekleniyor.

Ancak, uzmanlar, bu düzenlemenin katılımcıların uzun vadeli yatırım hedeflerine uygun olmadığını ve erken çıkışların dezavantajlarını da içerebileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle, BES katılımcılarının bu düzenlemeden yararlanmadan önce iyi bir araştırma yapmaları