Kahramanmaraş’ın görüp görebileceği en büyük kibir abidesi olan, göreve geldiği 2019 yılında onca itiraza rağmen memleketin evlatlarını belediye bürokrasisinden silen Başkan Güngör, kendi ekibi ile sadece çöp toplama ve göz boyamadan başka bir iş yapmadı. Bunca beceriksiz kadrolaşmaya da müsaade eden Güngör’ün “her ay şu kadar cebimizde kalıyor. Belediyeyi bu kadar borçtan kurtardık” dediği paranın da yalan olduğu, belediyenin resmi olmayan rakamlara ve iddialara göre 5 milyar TL borcunun olduğu öne sürüldü.

HEM HİZMET YOK - HEM BORÇ ÇOK
2019 yılında Mehmet Akif Kültür Merkezinde göreve devir alma toplantısında, büyük bir kibir ile; “Bu kadar borç olmaz, yapılmamalı, belediyeler bütçe üretebilir” sözleri ile dönemine damga vuran Başkan Güngör’ün, önceki aylarda bir toplantıda yaptığı sunum hiçte belediyenin kar etmediğini aksine zarar ettiğini gösterdi.

Güngör’ün birisi 2014 yılında birisi ise 2015 yılında yazdığı iki kitapta ise; “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler, Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı” bu konuların tamamına yakınını açıklamalı anlatması vatandaşın kafasını karıştırdı. 

BAŞKANIM YAZDIĞINIZ KİTABI OKUYAN BELEDİYE VARSA VAY HALİNE O ZAMAN
Güngör’ün yazdığı kitapları okuyan belediye var ise veya uygulamaya koyan belediye var ise borçlarının üstüne borç eklediği vatandaşın sorduğu sorular arasında yer alıyor. Çünkü göreve geldiği esnada; “Kendinden önce herkes har vurup harman savurmuş” gibi konuşma yapıp, basına kapalı toplantıda parti üyeleri ile takışan bir imaj çizen Başkan Güngör, 4,5 yılın sonunda iş yapmadan belediyeyi borçlandırmayı başaran tek başkan oldu.    

HANGİ KİTABI YAZMIŞ?

Kanal Maraş ekibi olarak Başkanımız Güngör’ün yazdığı kitapların neler olduğunu ve hangi içriklerde olduğunu araştırdık:

Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı - Hayrettin Güngör

Belediyeler genel hükümlere aykırı olmamak şartıyla teşkilat ve kadrolarını kendileri oluşturabilmektedir. Belediyelerde bazı personel kadro ve pozisyonları için birden çok istihdam yöntemi bulunmaktadır. Belediye personeline temel ücret rejimi dışında idarenin takdiri ile ödül, ikramiye ve tazminat gibi ödemeler de yapılabilmektedir.

Bu kitapta büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri ile su ve kanalizasyon idareleri teşkilatının nasıl oluşturulacağı, norm kadro ilke ve standardı uygulaması, personel istihdam yöntemleri, kadroya bağlı olmayan görevler, ikramiye ve sosyal denge tazminatı ile 6360 sayılı Yasaya göre belediyelere devredilen personelin durumu, her düzeyde okuyucunun anlayacağı sade bir dille ve mümkün olduğunca örnekli anlatılmıştır. Açıklamalar ve yorumlar var olan yargı kararlarıyla desteklenmiştir.

Uygulayıcılara dönük olarak yazılan "Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı" isimli kitap şimdiye kadar alanında yazılmış en kapsamlı eser olma özelliğini taşımaktadır.

Konu Başlıkları:

  • Belediye Teşkilatı
  • Norm Kadro Uygulaması
  • Personel İstihdamı
  • Kadroya Bağlı Olmayan Görevler
  • İkramiye ve Sosyal Denge Tazminatı
  • 6360 SK'na Göre Personel Devri
  • İlgili Mevzuat

BELEDİYELERDE BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER
Hayrettin Güngör
Yayın tarihi: 10/2015
Tür: Kent, Yerel Yönetim

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile düzenlenmiştir. İdari ve mali özerkliği olan belediyelerin müstakil bütçeleri vardır. Belediyeler görev ve hizmetleri yerine getirirken gerek duymaları halinde borçlanma yoluna gidebilecekleri gibi, bazı iktisadi faaliyetlerde de bulunabilir veya ortaklık ve üyelik kurabilirler. Bu kitapta belediyelerin borçlanması, arsa ve konut üretimi ile şirket, işletme, kooperatif, dernek ve vakıf, sendika kurması, ortaklığı ve üyeliği konuları uygulayıcılara yönelik olarak sade bir dille ve mümkün olduğunca örnekli anlatılmaya çalışılmıştır. Açıklamalar ve yorumlar varsa yargı kararlarıyla desteklenmiştir. Bu yönüyle “Belediyelerde Borçlanma ve İktisadi Girişimler” isimli eser şimdiye kadar alanında yazılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini de taşımaktadır.