Beyaz Reform kapsamında yayımlanan ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılan kurum doktorları için Sağlık Bakanlığı tarafından hâlâ bir düzenleme yapılmadı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT), mahalli idarelerde, mediko sosyal hizmetlerde görev yapan ve özlük hakları açısından farklı statülere tabi olarak çalışmakta olan kurum doktorları ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde çalışan doktorlar arasında geçmişte de var olan gelir farkı ciddi boyutlara ulaştı. 

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TALEBİ

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan doktorlar maaşlarının yanı sıra döner sermaye, temel ek ödeme ve teşvik ek ödemesinden faydalanıyor. Ancak kurum doktorlarının maaş dışında döner sermaye gibi ek gelirleri de bulunmuyor

Kamu personeline yönelik koruyucu sağlık hizmetleriyle birinci basamak hizmetler dahilinde ayaktan teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren kurum doktorları, atamalarının açıktan ve naklen atamayla Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığına dikkat çekti. Doktorlar “Kurum hekimleri, aynı işi yapmaları, aynı unvan ve kıdemde bulunmalarına rağmen sırf kadroları farklı kurumlarda bulunduğu için mağdur edilmişlerdir.

Aynı işi yapanların aynı özlük haklarına sahip olmaları için kurum hekimlerine yönelik adaletsizliğin giderilmeli” ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklama yaptı. Kurum doktorları, ek ödeme oranlarının yüzde 700’e çıkartılması ve maaşlarının Sağlık Bakanlığı’nda çalışan meslektaşlarının maaşlarına yaklaştırılmasını talep etti.

Editör: Menekşe Topaloğlu