Yarım milyondan fazla sözleşmeli personelin kadroya geçişini sağlayacak çalışmaların teknik kısmı tamamlandı. Sendikalarla yapılan görüşmelerde alınan talepler de değerlendirilecek. Ortaya çıkan taslağın Ekim ayında meclisten geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda sözleşmeli işçi alımı da sona ermiştir. Şu ana kadar Memur-Sen ile görüşmeler tamamlanmış ve sendikanın talepleri kabul edilmiştir. Gelen talepler ile yapılan teknik çalışmalar bir araya getirilerek taslak oluşturulacaktır. Taslak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra Ekim ayında kesinleşerek meclise sunulacak.

BAKAN BİLGİN: GELEN TALEPLERİ DİKKATE ALIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da Başkan Erdoğan ile görüşerek taleplerini iletmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Sözleşmeli personelin kadro haklarına kavuşması meselesi var. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.

TÜM SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ İSTENİYOR

Memur-Sen tarafından bakanlığa iletilen taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35 kişi. Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan resen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor.

500 bini aşkın sözleşmeliye kadro getirecek yasada çalışmalar tamamlandı. Sabah’ta yer alan haberde, görüşmelerden sonra son şekli verilecek taslak metinde kadro hakları şöyle belirleniyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacak.