Hükümetin açıkladığı yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik ödeneği rakamı da arttı. İşsizlik ödeneği en geç bir ay içinde hesaplara yatarken, malullük, dul aylığı alanların işsizlik maaşı kesilmiyor. Hastalık halinde başvuruda 30 günü aranmazken, ödenek için işten çıkış kodu önem taşıyor. İşçi ve işvereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneğinde Temmuz-Aralık döneminde 9.706 TL olan tavan da 15.000 TL’ye çıktı.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlara İŞKUR, GSS primini ödeme dışında yeni bir iş bulma, aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs, programlar ayarlıyor. İşsizlik ödeneği, en az 4 ay (120 gün) çalışan bir işçi için işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplanıyor. Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

para (26)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ARTTI
Sabah’ta yer alan habere göre, işçi ve işvereni korumak için olağanüstü durumlarda devreye alınan, sıkıntıda olan işletmelerin de başvurduğu kısa çalışma ödeneği tavanı da yeni asgari ücretle birlikte arttı. Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık ortalama brüt ücretin yüzde 60'ı üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretin yüzde 150'si oranında tavan uygulanıyor. Temmuz-Aralık döneminde 9 bin 706 lira olan bu tavan yeni asgari ücretle birlikte 2023 yılında 15 bin liraya çıkacak. Salgınla mücadele döneminde 3 milyonun üzerinde çalışan kısa çalışma ödeneği almıştı. Aralık itibariyle bu sayı binlere düşmüş durumda.

para (28)

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi, son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması zorunluluğu bulunuyor. İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuranlar hak ettikleri işsizlik maaşını tam olarak alıyor. Ödeneğe hak kazanabilmek için ayrıca, hizmet akdinin ya işverence sona erdirilmesi ya da işçi tarafından "haklı" bir gerekçeye dayalı olarak feshedilmesi koşulu aranıyor. İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar da işsizlik ödeneği alabiliyorlar.