SEDDK, trafik sigortası konusundaki sıkıntıları çözme amacıyla önemli bir adım attı! Başkan Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası alanındaki sorunların detaylı bir planla çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ikinci bir düzenleme şansının olmadığını vurgulayan Eroğlu, sigorta kanununda radikal bir değişiklik yapılacağını belirtti.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte tazminat hesaplamalarının mevzuata konulmayacağını ifade eden Eroğlu, trafik kazalarının azaltılması için tahkim sistemi ve eşdeğer parça kullanımı gibi aşırı hasar yaratan alanlarda kapsamlı bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Yeni düzenleme, kişi temelli poliçe, müşteri davranışlarını etkileme ve doğrudan tazmin gibi çalışmaların ardından sürücülerin niteliğine göre teklifin verileceği serbest bir tarife sistemini öngörüyor.

Başkan Eroğlu, zorunlu trafik sigortası sorunlarına çözüm arayışının cezalar, tarife artışları ve genelgelerle devam ettiğini belirtti.

Eğer mevcut önlemler etkili olmazsa, trafik operasyon merkezi devreye girecek. Eroğlu, altyapının hazır olduğunu ve teklif geldiğinde sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif verme uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Başkan Eroğlu, "Teklif verip vermemek tamamen serbest olacak. Zorla ver demiyoruz. Teklif verildiyse bekletmeden 5 dakikada poliçeleştirilecek. Eğer hiçbir sigorta şirketi teklif vermezse, bir önceki sigorta şirketinin üzerinden havuza atılacak, bütün sektöre dağıtılacak" dedi.

Bu önemli adımların, trafik sigortası sistemindeki sorunları çözebilecek bir yaklaşım olduğu gözlemleniyor.