CHP,  İYİ Parti,  Saadet Partisi,  Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve  DEVA Partisi'nden oluşan  Altılı Masa'nın, uzun süredir üzerinde çalıştığı anayasa taslağında sona gelindi. 28 Kasım'da Ankara Bilkent Otel'de yapacağı toplantıyla duyurulacak anayasa çalışmasında taslak metin ortaya çıktı.

100 MADDE DEĞİŞTİRİLECEK
Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre mevcut anayasadaki 100 civarındaki madde değiştirilecek.

Değişiklik yapılacak maddelerin içeriği, liderlerin daha önce ortak imza altına aldıkları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören Bilkent Deklarasyonu ile çelişmiyor. Anayasa değişiklikleriyle özgürlüklerin kısıtlanmasını öngören maddeler yeniden düzenleniyor.

Bu kapsamda, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılıyor.

KRİTİK MADDE
Anayasanın 24. maddesi laikliği düzenliyor. Bu madde üzerinde yapılan çalışmalarda, 'dokunulmaması' yönündeki görüş ağırlık kazandı. Ancak bu maddeye ilişkin son karar liderlere bırakıldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bu taslakta önemli ölçüde kısıtlanıyor.

AYM SİL BAŞTAN
Taslakta Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin seçimi de yeniden düzenleniyor. Cumhurbaşkanının bu kuruma yaptığı üye atamalarındaki yetkisi kaldırılıyor. Atama yetkisinin yalnızca Türkiye Barolar Birliği kontenjanından gelen üyelerin ataması ile sınırlandırılıyor.

Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu üyelerinin atanma yetkileri Meclis’e veriliyor. Meclis’te yapılacak seçimler de 'kısıtlı belirleyicilerin inisiyatifine' bırakılmıyor.

Çoklu aday arasından seçim yapılması kuralı getiriliyor, katılım artırılıyor. Siyasi partiler AYM ve kurullara aday gösteremiyor. Burada, mevcut sistemden eskiye dönme yönünde bir beklenti ve eleştiri vardı. Taslakta eskinin eksikleri ve zayıflıklarının da giderilmesi hedefleniyor.

Ayrıca taslakta, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaldırılıyor. Yerine bilimsel, idari ve mali özerkliği getirilmiş üniversiteler arasında eşgüdümü sağlamayı hedefleyen bir kurul düşünülüyor.

HÜKÜMETE GÜVENCE 
İstikrarsızlığın gerekçesi olarak görülen ve parlamenter sistemin en çok eleştirilen konusu olan koalisyonlar konusunda iktidarın elinden bu kozun alınması için anayasada önlem getiriliyor. Buna göre anayasaya 'yapıcı kurucu güvensizlik oyu' işleniyor.

Buna göre hükümetin kurulması süreci kolay, devrilme süreci ise zorlaştırılıyor. Hükümet hakkında gensoru verebilmek için yeni hükümetin nasıl kurulacağı konusunun garanti edilmesi kuralı getiriliyor. İspanya, Almanya, Belçika gibi ülkelerde uygulanan bu yöntem, taslakta da yer alacak.

YARGIYA YENİ SİSTEM
Değişiklik öngörülen önemli alanlardan birisi de yargı. Buna göre mevcut Hakimler ve Savcılar Kurulu; Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye bölünecek. Hakimler Kurulu’na adalet bakanı ve yardımcısının katılımı olmayacak. Bakan ve yardımcısı Savcılar Kurulu’nda yer alacak.

Ayrıca yargının savunma kurumu da anayasada güçlendirilmiş bir şekilde yer alacak.

Editör: Menekşe Topaloğlu