Afşin Belediyesinin yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekildedir:

Son günlerde vatandaşlarımız tarafından şebeke sularının sağlıklı olmadığı gerekçesi ile kullanımı noktasında bazı tereddütler yaşandığı, bu konunun halk arasında yaygınlaştığı, bu nedenle de hazır içme sularına talebin çok fazla arttığı tarafımızdan değerlendirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilçemizin şebeke suyu altyapısında meydana gelen arızalar, Çorum Belediyesi ve KASKİ ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında giderilerek şebeke suyu % 100 aktif hale getirilmiştir. Gün içerisinde meydana gelen küçük arızalar da ekipler tarafından anında giderilmektedir.

Şebeke izlem noktalarından ve tüm barınma merkezlerinden rutin olarak su numuneleri alınıp analizleri ve bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. Sonuçlar kayıt altına alınıp takip edilmektedir. 

Günlük en az 22 noktadan klor ölçümü yapılmakta, yetersizlik tespit edilen noktalara anında müdahale edilmektedir. Bu güne kadar 663 adet bakiye klor takibi yapılmış, 598’i yeterli bulunmuştur. (%90,2)

Ayrıca yine her gün belirli noktalardan su numunesi alınarak Kahramanmaraş Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmektedir. Bu güne kadar 248 bakteriyolojik ve kimyasal su numunesi laboratuvara gönderilmiş, 175 numune sonucu uygun çıkmıştır. Uygunsuz çıkan 62 numunenin 55’inde kimyasal uygunsuzluk (bulanıklık), 13’ünde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen mikrobiyolojik uygunsuzluklar ilçe merkezi şehir şebekesinden kaynaklanmamaktadır. Mikrobiyolojik uygunsuz çıkan noktalara ivedilikle müdahale edilmiş ve düzeltilmiştir.  Kimyasal uygunsuzlukların tamamı bulanıklık parametresinden kaynaklanmakta olup, bulanıklık haricinde kimyasal uygunsuzluk bulunmamaktadır. İlçemizin ana su kaynağı yer altı sularıdır. Deprem sonrası meydana gelen artçı sarsıntılardan dolayı oluşan toprak hareketlerine bağlı olarak zaman zaman sularımızda bulanıklık oluşmaktadır.  Sularda meydana gelen tüm değişiklikler günlük olarak çevre sağlığı ekiplerimiz tarafından kontrol edilmektedir. Son 1 haftadır merkez şebeke sularında mikrobiyolojik ve kimyasal uygunsuzluk yoktur. Bakiye klor düzeyleri yeterli seviyededir. Klorlama işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için Çorum İl Özel İdaresi tarafından 15 adet otomatik klorlama cihazı temin edilerek, ilçede kullanılmak üzere KASKİ yetkililerine teslim edilmiştir.

Şebeke sularının mevcut haliyle, temizlik gibi genel amaçlar için kullanımında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bulanıklık hususunda ise, bulanıklık ile karşılaşan vatandaşlarımızın bu suyu içme amaçlı kullanmamaları, tedbiren bu suların bir kap içerisinde dinlendirilip bulanıklığından arındırıldıktan sonra genel ihtiyaçlar için kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

Salgın hastalıkların kontrolü için erken uyarı sistemi işletilmekte olup, sağlık tesisleri üzerinden bulaşıcı hastalık tanıları günlük aktif olarak izlenmektedir. Bu güne kadar salgın olarak nitelendirilebilecek olağan dışı bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın kişisel temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmeleri, şebeke suları haricinde kaynağı bilinmeyen suları tüketmemeleri, tüketmek zorunda oldukları durumlarda ise bu suları kaynatıp soğuduktan sonra kullanmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

Editör: Mine Kirik