Afet sonrası depremzedeler için “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları başladı. Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler kafaları karıştıran soruları araştırmaya başladı. Peki en çok hangi sorular soruluyor? İşte merak edilen 18 soru...

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Karamanmaraş'ta dokuz saat arayla meydana gelen ikiz depremlerde 39 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda bina yıkıldı, binlercesi yaralandı. Afet sonrası depremzedeler için “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları başladı. Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler barınak uygulamalarını araştırmaya başladı. Peki en çok hangi sorular soruluyor? İşte merak edilen 18 soru

"Afetzede Barınma Desteği" başvuruları başladı. Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler barınak uygulamalarını araştırmaya başladı.

AFAD Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) internet sitesinde afetzedelere barınma desteğine ilişkin 18 soru ve yanıtı şöyle:

1- Deprem afeti nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapıyor mu?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere barınma desteği yapılmaktadır. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgahı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacaktır.

3- Barınma desteği almam için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteğini alabilecek. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.

4- Kiracıyım, kira kontratım yok, barınma desteği alabilecek miyim?

Afetzedenin kimlik paylaşım sisteminde ikametgahı sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden (TAKBİS) yapılacak inceleme neticesinde ev sahibi olmadığı tespit edilenler kiracı olarak kabul edilecek ve barınma desteğinden faydalanabilecek.

5-Hasar tespiti yapılırken konutuma girilemediğinden barınma desteği yardımını nasıl alabilirim?

Afetzedenin hasar tespitine yapacağı itiraz sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerinin tespitine göre ödeme yapılacak.

6- Henüz hesabıma para yatmadı, ne yapabilirim?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar almış her vatandaşa T.C. kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankasına yatırılacak.

7- Taşınma yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra, konutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak.

8- Kira yardımı verilecek mi?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu ilin valiliğince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere toplam 24 bin lira kira yardımı yapılacak.

9- Yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı konutlar için yapılan Barınma Desteği Yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımında bulunulacak.

10- Konutu ağır hasarlı olup, konteyner talebi bulunan afetzedelere barınma desteği yapılıyor mu?

Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak, barınma desteğinde bulunulmayacak.

11- Ebeveynine ait konutta ikamet eden evli afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılacak mı?

Evli afetzedeye, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

12- Ebeveynine ait bir konutta ikamet eden boşanmış afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılıyor mu?

Boşanmış afetzedeye, barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

13 -Ebeveynine ait konutta ikamet eden bekar afetzedeler için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

Bekar afetzedeye, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

14- Bir üst ebeveyne (dede, babaanne vb.) ait konutta ikamet eden afetzedelere Barınma Desteği Ödemesi yapılıyor mu?

Bu durumdaki afetzedeye, barınma desteği açısından kiracı kabul edilip, konut yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği ödenecek.

15- Hisseli konutlar için Barınma Desteği Yardımı yapılıyor mu?

Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.

16- Hasarlı konutta ikamet eden eşlerden hangisine Barınma Desteği Ödemesi yapılıyor?

Barınma Desteği Ödemesi, konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.

17- Apartman görevlileri için Barınma Desteği Ödemesi yapılmakta mıdır?

Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla, konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.

18- Sahip olunan birden fazla konutun her biri için ayrı ayrı Barınma Desteği Ödemesi yapılabilir mi?

Afetzedeye, fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konutu için hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği verilmeyecek.

Öte yandan AFAD'ın yayınlanan 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' raporuna göre hasar tespiti yapılan binalar belirlendikten sonra 7269 sayılı Afet kanunu kapsamında, kimlere konut, işyeri ve ahır yapılacağını belirmek için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları yapılıyor.

KONUT, ,İŞYERİ AHIR YAPIMI İÇİN BORÇANLADIRMA
1) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları niçin yapılmaktadır?

Hasar Tespit çalışmaları neticelerine göre binaları hasar gören vatandaşlarımızdan, kimlere 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında konut, işyeri, ahır, yapılacağını belirlemek için Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

2) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları nasıl yapılmaktadır?

Kurulan hak sahipliği merkezlerinde afetzedelerden; konut, işyeri ya da ahırdan hak sahibi olmak istediklerine dair talep-taahhütname evrakı vermeleri, devletin sunduğu şartlarda borçlanacaklarına dair borçlandırma senedi doldurmaları ve imzalamaları istenmektedir.

3) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman başvuru yapmak gerekir?

Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmaları hasar tespit çalışmalarının sona ermesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince belirlenen 2 aylık kanuni süre içerisinde yapılmakta olup, başvuru tarihleri Valilik, Kaymakamlıklar ve İl AFAD tarafından afetzedelere çeşitli vesilelerle duyurulmaktadır.

4) Hak Sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarına dair başvurular nerede yapılmaktadır?

Hak sahipliği başvuruları İl AFAD ve Kaymakamlıklarca ilan edilen başvuru noktalarından ya da e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

5) İkamet edilen yerden farklı bir yerde hak sahipliği başvurusu yapılabilmekte midir?

E-devlet üzerinden Türkiye’nin her yerinden başvuru yapılabilmektedir.

6) Hak sahipliği ve Borçlandırma çalışmalarının sonuçları nereden, nasıl öğrenilebilmektedir?

Hak Sahipliği çalışmalarının tamamlanmasına müteakip, sonuçlar en kısa sürede mahallinde askıya çıkarılmak, valilik ve il AFAD web sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır.