Son bir yılda yükselen kira fiyatları can çekişiyor. Öte yandan AK Parti hükümeti, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayarak vatandaşları nefessiz bıraktı. Bununla birlikte, bazı ev sahipleri yasa dışı olarak kirayı daha yüksek bir miktar için artırmaya çalışabilirler.

Kiracılar ve ev sahipleri kira konusunda karşılıklı haklara sahiptir. Bu hakların ihlal edilmesi durumunda, ilgili makama yapılan başvuru üzerine şikayet reddedilecektir.

BU KANUNU OKUYUN

Kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkiyi düzenlemek amacıyla ülkem 2011 yılından itibaren "6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanu"nu uygulamaktadır. İlk olarak, bir kira sözleşmesi imzalamadan önce her ayrıntı dikkatlice okunmalıdır.

ev_1

EV SAHİBİ HAKLI GEREKÇE OLMADAN KİRACIYI EVDEN ÇIKARAMAZ

Asgari ücretteki son 10 yıldaki erime gözler önüne serildi Asgari ücretteki son 10 yıldaki erime gözler önüne serildi

Ev sahibi geçerli bir sebep olmadıkça kiracıyı tahliye edemez. Ancak, kiralanan malın maliki, eşi, altsoyu, altsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin kanunen ayrılması gerekiyorsa, kiracıdan ayrılması istenebilir.

Kiralanan mülkün tamir masrafları mal sahibine aittir. Kiracı ile ev sahibi arasında bir anlaşma olması durumunda kiracı malı yenileyebilir ve karşılığında daha az kira ödeyebilir. Bu durumda faturanın iyi analiz edilmesi gerekir.

Kiracı, mülkü başkalarına kiralama hakkına sahiptir (mülkün zarar görmemesi şartıyla). Bu, mülk sahibinin yazılı onayını gerektirir.

FAZLA ÖDEME TALEP EDİLEMEZ

Kiracı, sonradan evdeki kusurlardan dolayı evi tam olarak kullanamıyorsa, ev sahibinden sorunun giderilmesini isteyebilir. Sorun çözülmezse, kiracı daha düşük bir kira talep edebilir.

ev-2-1

KARŞILIKLI HAKLAR

Sigorta ve vergi gibi masraflar sözleşmede aksi belirtilmedikçe mal sahibi tarafından ödenir.

Ev sahibi, kiracıya teslim edilen mülkü alırsa, bir güvenlik depozitosu ödemek zorundadır. Ancak, mülkün hasar görmesi durumunda depozito ödenmeyecektir.

Zamanla aşınma ve yıpranma nedeniyle yıpranan eşyaların durumundan kiracılar sorumlu tutulamaz.