Rapor yayımlandı! MEB'den PISA 2018 açıklaması

PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen okuryazarlığında 39. sıraya yükseldi.

Rapor yayımlandı! MEB'den PISA 2018 açıklaması
banner150

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından  uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları  yayımlandı.  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk kez detaylı bir değerlendirme raporu hazırladı. Buna göre, OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları  bilgi ve becerileri değerlendiren ve üçer yıllık periyotlarla yapılan  uluslararası bir araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün  eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve  okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor.  Türkiye PISA araştırmasına 2003'ten bu yana katılıyor. PISA  araştırmasına 2003 yılında 41, 2006 yılında 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015  yılında ise 72 ülke katılım gösterdi. Bugün açıklanan PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katıldı.

PISA'da 2015'e göre puanlar yükseldi

Türkiye'nin okuma becerileri alanında 2015 yılında 428 olan ortalama  puanı, 2018 yılında 38 puanlık artışla 466'ya yükseldi. 2015 yılında 420 olan  ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e çıktı. Benzer şekilde 2015  yılında 425 olan ortalama fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükseldi. Üç alanda  da puanların 2015 yılına göre yükseldiği PISA 2018 sonuçlarında en büyük iyileşme  fen okuryazarlığında elde edildi.

Matematik ve fen puanlarını OECD içinde en çok artıran ülke Türkiye oldu

Türkiye tüm OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını  istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden birisi oldu. Ayrıca Türkiye,  matematik ve fen puanlarını OECD ülkeleri içerisinde en çok artıran birinci ülke,  okuma puanını en çok artıran ikinci ülke oldu. 

Sıralama yükseldi 

PISA 2018 araştırmasına katılan ülke sayısı PISA 2015 araştırmasına  göre artmasına rağmen Türkiye her üç alanda ülke sıralamasında daha üst sıralarda  yer aldı. PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50'nci sırada yer alan  Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 40'ıncı sıraya yükseldi. PISA 2015  araştırmasında matematik okuryazarlığında 50'nci sırada yer alan Türkiye, PISA  2018 araştırmasında 42'nci sıraya yükseldi. PISA 2015 araştırmasında fen  okuryazarlığında 54'üncü sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında  39'uncu sıraya yükseldi. Sıralamada en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde  edildi. PISA 2015 sıralamasında üç alanın en düşük sırasında yer alan fen  okuryazarlığı, PISA 2018 araştırmasında üç alanın en üst sırasında yer  aldı. 

PISA 2018 sonuçlarına göre okuma becerileri alanında ülkelerin aldığı  puanlar 340 ile 555 arasında değişti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama puanı 453  olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda ortalamanın üzerinde aldığı 466 ortalama  puanı ile katılan ülkeler arasında 40'ıncı sırada yer aldı.  PISA 2018 sonuçlarına göre matematik okuryazarlığı alanında ülkelerin  aldığı puanlar 325 ile 591 arasında değişti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama  puanı 459 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda 454 ortalama puan ile katılan  ülkeler arasında 42'nci sırada yer aldı. OECD ülkeleri içerisinde okuma puanını en çok artıran ikinci ülke olan  Türkiye'nin ortalama matematik puanı 2003'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.  PISA 2018 sonuçlarına göre fen okuryazarlığı alanında ülkelerin aldığı  puanlar 336 ile 590 arasında kayıtlara geçti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama  puanı 458 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda ortalamanın üzerinde aldığı 468  ortalama puanı ile katılan ülkeler arasında 39'uncu sırada yer aldı. Böylece, Türkiye'nin ortalama fen puanı 2006'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Temel yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı 

PISA araştırmasında her üç alanda farklı seviyelerde yeterlilikler ölçüldü. PISA 2018 sonuçları 2015 sonuçları ile karşılaştırıldığında temel düzey  becerilerdeki öğrenci oranlarının arttığı görüldü. Yeterlilik düzeylerindeki en  fazla iyileşme yüzde 19,2'lik oranla fen okuryazarlığında kaydedildi. Her üç  alanda da temel ve üst yeterlilik düzeylerindeki artış oranları artık Türkiye'nin PISA araştırmalarında iyileştirme evresine girdiğine işaret etti.

Türkiye'nin ikinci ve üzeri yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları: 

Okuma becerileri alanında sosyoekonomik düzeyin etkisi az

PISA araştırmalarında her dönem bir alan, ağırlıklı alan olarak  belirlenip daha detaylı analizler yapılıyor. PISA 2018 araştırmasında okuma  becerileri alanı ağırlıklı alan olarak belirlendi.  Bu kapsamda araştırmaya katılan 79 ülkenin okuma becerileri alanı  ortalama puanları ile bu puanların öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleriyle  açıklanma oranları araştırıldı. OECD ülkelerinde sosyoekonomik düzeyin okuma  becerileri puanlarını açıklama oranı ortalaması yüzde 12 iken Türkiye'de bu oran  yüzde 11,4 olarak hesaplandı. Bu sonuç, Türkiye'nin OECD ülkelerine kıyasla  öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin okuma becerileri üzerinde daha az etkili  olduğunu, bir diğer deyişle Türkiye'de okuma becerileri alanında eğitimde  eşitliğin OECD ortalamasının üzerinde olduğunu gösterdi.

Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD  ortalamasının üzerinde

79 ülkenin katıldığı PISA 2018 sonuçlarına göre okuma becerileri  alanında 79 ülkenin ortalama puanı 453, 37 OECD ülkesinin ortalama puanı ise 487  olarak gerçekleşti. PISA 2018 araştırmasına katılan fen liseleri, sosyal bilimler  liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama puanları sırasıyla 583,4;  516,8 ve 495 olarak kayıtlara geçti.  Matematik okuryazarlığı alanında ise 79 ülkenin ortalama puanı 459, 37  OECD ülkesinin ortalama puanı ise 489 oldu. PISA 2018 araştırmasına katılan fen  liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda ortalama  puanları sırasıyla 593,9; 490,1 ve 484,9 olarak ölçüldü.
Fen okuryazarlığı alanında da 79 ülkenin ortalama puanı 458, 37 OECD  ülkesinin ortalama puanı ise 489 olarak belirlendi. PISA 2018 araştırmasına  katılan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin bu alanda  ortalama puanları sırasıyla 584,9; 512,7 ve 498,6 olarak gerçekleşti. Böylece  fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD ortalamasının  üzerinde çıktı.

15 yılda öğrenci sayısı arttığı halde iyileşme sağlayan tek OECD ülkesi 
 
OECD'nin PISA 2018 raporuna göre Türkiye, 2003 ile 2018 yılları  arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısı çok büyük oranda arttığı halde her üç alanda  da iyileşmenin yaşandığı tek ülke oldu. Bu kapsamda, Türkiye'nin geçen 15 yıldaki  eğitim performansının toplamda iyileştiği görüldü. 

AA
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.