MEB harekete geçti ve resmen değişti: Artık 50 puan alan...

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yaptı. MEB'in yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması şartı getirildi.Beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı seçilen derslerde, 10 öğrenci şartı aranmayacak.

MEB harekete geçti ve resmen değişti: Artık 50 puan alan...

 Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim  ve işleyişe ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte değişikliğe  gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına  rağmen öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem  bitmeden ayrılması ile öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü  hal ve benzeri sebeplerle işlenemeyen ders programları tamamlanacak.

Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluluğuna  yönelik düzenlemeye son verilerek, Bakanlıkça uygun görülen liselerde hazırlık  sınıfı açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.  Ders seçimleri okullar tarafından sisteme girilen kitap taleplerinin  daha önceden belirlenebilmesi amacıyla şubat ayı yerine aralık ve ocak aylarına  alındı. Beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı olarak  seçilen derslerde, 10 öğrenci talebi şartı aranmayacak.
Bakanlığın düzenlemesiyle okullarda öğrencilere, resmi tatil  günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim  Kurumları Yönetmeliğinde yer alan eğitim, öğretim, yönetim ve diğer işleyiş ile  ilgili bölümler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne aktarıldı.

Meslek liselerine ilişkin önemli düzenleme

Anadolu teknik programlarında 12'nci sınıfta alan ayırımı  yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulacak. Bu öğrenciler, seçtikleri  akademik destek paketine göre gruplara ayrılacak. Bir gruptaki öğrenci sayısı  10'dan az olmayacak. Ancak ders yılı içerisinde öğrenci sayısının azalması  durumunda mevcut öğrencilerle eğitime devam edilecek. Anadolu teknik programına  merkezi sınavla yerleşen öğrenciler ile Anadolu meslek programından Anadolu  teknik programına geçiş yapan öğrencilerin eğitimleri ayrı şubelerde  gerçekleştirilecek.  Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla, tercihleri  doğrultusunda, doğrudan alana öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme işlemlerinden  sonra boş kontenjanı bulunan alanlara merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer  ortaöğretim kurumlarından 9'uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar, nakil ve geçiş  yapılabilecek. Ancak yetenek, mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci  alınan alanlarda bu sınavlara girerek başarılı olunması gerekecek.

 Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11'inci sınıfı doğrudan geçen  ve 9, 10 ve 11'inci sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yıl sonu başarı puanlarının  aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için  başvurabilecek. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar  ve kayıt takvimi çerçevesinde, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.  Ayrıca ustalık yeterliliğini kazanmış olanların iş pedagojisi  kurslarına uzaktan eğitim yoluyla da katılabilmeleri ve sınavlarını e-Sınav  şeklinde yapılabilmesi yönünde düzenlemede bulunuldu.

 Alana yerleştirme 10'uncu sınıftan 9'uncu sınıfa alındı

Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve  teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek  programlarının proje kapsamındaki alanlarına merkezi sınav puanıyla tercihleri  doğrultusunda doğrudan alana öğrenci yerleştirilecek. Diğer Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi ise  10'uncu sınıf yerine 9'uncu sınıfta yapılacak. Böylece 9'uncu sınıfta alın ders  yılının başladığı ilk 2 hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları  ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul  başarı puanı esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Anadolu  teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işlemi 9'uncu sınıfın  sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

 Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında öğrencilerin 9'uncu  sınıf sonunda meslek eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı,  öğrenci ile velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak dala  geçiş işlemleri ilgili okul müdürlüğünce yapılacak. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması halinde 9'uncu sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik  verilecek.  Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11'inci ve 12'nci sınıf  öğrencilerinin beceri sınavı, Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık ustalık beceri  sınavı değerlendirme kriterleri doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılacak ve  kamera kaydına alınacak.

 Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9'uncu sınıflarından hazırlık  sınıfı bulunan okulların 9'uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak  nakil yoluyla geçmek isteyen öğrenciler için getirilen "ekim ayı sonuna kadar"  sınırlaması kaldırıldı. Bakanlığın yeni yönetmeliğine, yabancı dil derslerinin sınavlarında  yaşanan farklı anlama ve uygulamaların önüne geçilmesi, uygulamada birlikteliğin  sağlanması için yeni hükümler getirildi. Buna göre, yabancı dil derslerinin her  bir sınavı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı  ve uygulamalı olacak.

Sorumluluk sınavlarında 50 puan şartı

  Yeni yönetmelikle bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk  sınavından en az 50 puan alınması şartı getirildi.  Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen  öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine,  açık öğretim lisesine, mesleki açık öğretim lisesine veya açık öğretim imam hatip  lisesine kayıtları yapılacak.  Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden aynı  alanda/dalda ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı  sonunda farklı bir alandan tekrar kayıt yaptırabilecek. Mesleki eğitim merkezinde  okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek  açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip  lisesine yönlendirilerek kayıtları sağlanacak. Kayıt olmak istemeyen öğrencilerin  kayıtlarının açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim  imam hatip lisesine yapılması olanağı getirilecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi

Liselerde görevli yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş  gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının  ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara  tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki  çalışmada bulunacak.
 Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın  hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim  faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması ve uygulanacak telafi  programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde  yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça mesleki çalışma  takviminde değişiklik yapılabilecek. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce  yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacak.  Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren doğum  sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar  istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek.  Engelli, engelli çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi  olanlar ile süt izni kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve  saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde ilgili öğretmenlerin  tercihleri dikkate alınarak hazırlanacak.

 Olağanüstü durumlardaki eğitim öğretime düzenleme

 Bakanlık, daha önce ilköğretim kurumlarında olduğu gibi liselerde de  olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması  gereken tedbirlere ilişkin de yeni düzenleme yaptı. Buna göre, İlçe, il veya ülke  genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava  koşulları gibi durumlarda yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve  işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Adblock Tespit Edildi

Reklamların web sitemize yüklenmesini devre dışı bırakmak için bir adblock tarayıcı eklentisi kullandığınızı tespit ettik.

×

Reklamlardan elde edilen gelir, bu web sitesinde ulaşmaya çalıştığınız kaliteli içeriği sunmamızı sağlar.

Bu sayfayı görüntülemek için, adblock eklenti ayarlarını devre dışı bırakmanızı rica ediyoruz.