Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çiftçilere yönelik önemli düzenlemelerin bulunduğu yasayla çok eleştiri konusu olan bir uygulama da kaldırılmıştı. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

NEREYE BAŞVURULUR?

Yasayla ayrıca son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı. Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 yılına kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu da çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir demek. Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci ise başladı.

31 ARALIK’A KADAR…

Bu haktan yararlanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı kişilerin dilekçe ile vergi dairelerine iade başvurusunda bulunması gerekiyor. Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu çalışmada, son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yıllar içinde gerçekleşen ödemelerden kesilen bütün verginin yasal faiziyle iadesinin pandemide zor günler geçiren çiftçilere can suyu olması bekleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

BU HAKTAN YARARLANABILMEK IÇIN ARANAN ŞARTLAR ŞÖYLE:

- Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı olunmalı.

- Çiftçi, zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmalı.

- Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir.

- Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine sunabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da verebilir.

- Dava açmama, açılmış davalardan vazgeçme şartı aranıyor.- Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.

- Faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

- Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.